Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch tháng 10 -2012 tổ Lý-Tin

đăng 03:31 4 thg 10, 2012 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2012

+ Đánh giá hoạt động tháng 09

Ưu:

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Hoàn thành các loại hồ sơ – giáo án kịp thời

Tồn tại:

      - Sổ dự giờ còn ghi chép sơ sài

 (I) KẾ HOẠCH CHUNG:

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học và tranh ,ảnh

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Tổ chức hội giảng và hội thi

-         Lên lịch dự giờ

-         Hội nghị công chức – viên chức

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

(II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 07cm từ 01/10-06/10

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 08cm  từ 08/10-13/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng-hội thi

 

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

không có giờ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp -Phòng máy

 

Tuần 09cm từ 15/10-20/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng-hội thi

 

- Kiểm tra hồ sơ

 - Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

 

TT,TP

 TT

GV có tiết

GV trong tổ

không có giờ

 

 

BGH

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp -Phòng máy

 

 

Tuần 10cm từ 22/10-27/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ không có giờ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-Phòng máy

 

(III) Biện pháp:

-         Phối hợp với công đoàn động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao  

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng và hội thi

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 10 năm 2012

         BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                  Dương VănThuấn

 

Comments