Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch tháng 11/2011

đăng 07:38 3 thg 11, 2011 bởi Dương Văn Thuấn
 

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2011

+ Đánh giá hoạt động tháng 10

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

-          Nộp hồ sơ kiểm tra định kỳ  còn chậm

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

-         Thống kê chất lượng bộ môn

-         Lên lịch dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên

( III) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 12cm

từ 31./10- 05/11

- Dạy và học bình thường

 

BGH

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 13cm

 Từ 07/11-12/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ thanh tra Đ/C Điều , Đ/C Vy

BGH

 BGK

 

 

GV có tiết

Đ/C Thuấn , Đ/C Phúc ,GV

Không có tiết

 

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp  

 

 

 

Tuần 14cm

Từ 14/11-19/11

 

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ  hội thi giáo viên giỏi trường

- Kiểm tra hồ sơ

- Nộp báo cáo chuyên môn tổ

BGH

BGK

 

TT-TP

TT

GV có tiết

GV trong tổ

không có giờ

 

BGH

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp Phòng máy Phòng họp

 

Tuần 15cm Từ 21/11-26/11

- Dạy và học bình thường

-Dự giờ hội thi và lên kế hoạch dự giờ đánh giá xếp loại

BGH

BGK

GV có tiết

không có giờ GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-Phòng máy

 

Tuần 16cm Từ 28/11-03/12

-Dạy và học bình thường

- Ra đề cương ôn tập

BGH

TT-TP

GV có tiết

GV

 

BGH

Dạy trên lớp

Trên lớp

 

-         Phối hợp với công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng và hội thi

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 03 tháng 11 năm 2011

         BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                  Dương Văn Thuấn

Comments