Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

đăng 06:53 8 thg 5, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
(I) KẾ HỌACH CHUNG :
- Ổn định nề nếp học sinh trong từng tiết học.
- Tổ chức tốt việc dạy và học trong từng tiết dạy .
- Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng .
- Thống kê điểm các loại bài kiểm tra 15phút, 1tiết cuả các môn đang dạy .
- Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn .
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy từng tuần, từng tháng , đánh giá việc thực hiện chương trình.
- Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học.
- Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch đăng ký dạy bù kịp chương trình .
- Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần taị phòng thiết bị .
- Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ vào tuần 17 và tuần 19 .
- Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả từ khối 6 đến khối 9 .
- Giáo viên dạy tin học trái buổi điểm danh sỉ số học sinh và chú ý tác phong của học sinh .
- Họp tổ một tháng hai lần, họp nhóm lồng ghép chung với họp tổ . 
- Lên lịch dự giờ các giáo viên trong tổ vào tuần 17 và tuần 18 .
- Triển khai đề cương ôn tập Lý - Tin Vào tuần 17.
- Phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ I
- Giáo viên coi thi , chấm thi nghiêm túc .
(II) BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
- Kết hợp với ban giám hiệu kiểm tra việc soạn giáo án cuả giáo viên.
- Kết hơp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên.
- Kết hợp với tổ công đoàn vận động giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
(III) KẾ HOẠCH CỤ THỂ :  

Thời gian

             Nôị dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi

chú

Tuần 17 từ 30/12-

05/12

-Dạy và học bình thường

 

-Triển khai đề cương ôn tập

- Nộp đề kiểm tra HKI

 

- Dự giờ : Đ/ C  Ánh  , Vỹ , Khoái , Vy ,Điều , Thúy , Nga , Đoàn . Phúc, Cảm ,

BGH

 

TT,TP

 TT,TP

 

TP,TP,   

GVcó tiết

 

GV

 GV-Nhóm trưởng

GV không có tiết

 

 

 

 

BGH

Dạy trên lớp

Trên lớp

 

 

 

Tuần 18 từ 07/12-12/12

-Dạy và hoc bình thường

 

-Ki ểm tra HKI

 

BGH

 

BGH

GVcó tiết

 

GV coi

 ki ểm tra

 

Dạy trên

lớp 

Tr ên lớp

 

Tuần 19 từ 14/12-19/12

-Dạy và hoc bình thường

 

-Ki ểm tra hồ  sơ giáo án

- Duyệt sổ điểm cá nhân

 

BGH

 

TT,TP

Nhóm trưởng

GVcó tiết

 

GV

GV

 

 

BGH

Dạy trên lớp

phòng họp

 

Tuần 20

Từ 21/12- 26/16

-Dạy và hoc bình thường

BGH

GVcó tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

 

                                                              

                                                                                 Hoà Hiệp ng ày 01/12/2009

                                                                                             Tổ trưởng

 

                                                                                          

                                                                                             Dương Văn Thuấn

  
Comments