Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch tổ Lý - Tin tháng 09/2011

đăng 19:02 8 thg 9, 2011 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09

+ Đánh giá hoạt động tháng 08

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Phân công dạy thay kịp thời

Tồn tại:

-          Các cuộc họp còn vắng mặt

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức lễ khai giảng đầu năm

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Tổ chức hội giảng và hội thi

-         Đăng ký chất lượng bộ môn

-         Lên lịch dự giờ

( III) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 03cm

từ 29/08-

03/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ không có giờ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

Tuần 04cm

 Từ 05/09- 10/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

 

- Tổ chức lễ khai giảng

BGH

 BGK

 

BGH

GV có tiết

GV trong tổ

không có giờ

GV

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

Tuần 05cm

Từ 12/09- 17/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

 

- Kiểm tra hồ sơ

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

 

TT,TP

TT

GV có tiết

GV trong tổ

không có giờ

GV trong tổ

 

BGH

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp -Phòng máy

Tại phòng họp

 

Tuần 06cm Từ 19/09 -24/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

BGH

BGK

GV có tiết

không có giờ GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-Phòng máy

 

Tuần 07cm Từ 26/09 – 01/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

BGH

BGK

GV có tiết

không có giờ  GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

 ( II ) Biện pháp :

-         Phối hợp cùng nhà trường tổ chức lễ khai giảng

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng và hội thi

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 09 năm 2011

         BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                  Dương Văn Thuấn

Comments