Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 -2014 TỔ LÝ-TIN

đăng 04:35 9 thg 10, 2014 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

+ Đánh giá hoạt động tháng 09

Ưu :

-          Ổn định nề nếp dạy và học

-          Phân công dạy thay kịp thời

Tồn tại:

-Sử dụng đồ dùng dạy học còn ít

- Các cuộc họp còn đi trể

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-          Tổ chức tốt việc dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học và tranh ,ảnh có hiệu quả

-          Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn theo định kì

-          Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

-          Lên lịch dự giờ

-          Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-          Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

-          Chú trọng kiến thức lồng ghép tích hợp vào bài kiểm tra 15 phút , 1 tiết

-          Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần07cm

từ 29/09- 04/10

- Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

 

-Dạy trên lớp

 

 

Tuần08cm

 Từ 06/10- 11/10

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ- giáo án

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT,TP

TT,TP

GV có tiết

GV

 

 

 

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

Tuần09cm

Từ 13/10- 18/10

- Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần10cm Từ 20/10 -25/10

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần11cm Từ 27/10 -01/11

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 ( III) Biện pháp :

-Kết hợp với ban giám hiệu Kiểm tra việc soạn giáo án cuả giáo viên.

- Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

 -Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

 

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 29 tháng 09 năm 2014

         BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                  Dương Văn Thuấn

Comments