Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạt hoạt động tháng 01

đăng 13:35 11 thg 6, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hoà Hiệp

 Tổ: Lý - TIN

                                   KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG  THÁNG  01

( I )   KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Ổn định nề nếp học sinh trong từng tiết học.

-         Tổ chức tốt việc dạy và học trong từng tiết .

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng .

-         Nghỉ tết dương lịch

-         Thống kê điểm các loại bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết , kiểm tra học kỳ I cuả các môn đang dạy .

-         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn .

-         Dự thi học sinh giỏi cấp huyện .

-         Xây dựng kế hoạch giảng dạy trong từng tuần, từng tháng , đánh giá việc thực hiện chương trình .

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Nhũng môn còn chậm giáo viên có kế hoạch đăng ký dạy bù kịp chương trình.

-         Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.từ khối 6 đến khối 9.

-         Giáo viên dạy  tin học trái buổi điểm danh sỉ số học sinh và chú ý tác phong của học sinh từng lớp .

-         Họp tổ vào tuần 25

( II )  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

-         Kết hợp với ban giám hiệu Kiểm tra việc soạn giáo án cuả giáo viên.

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng daỵ học cuả giáo viên.

-         Kết hợp với tổ công đoàn vận động giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 ( III ) KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

            Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 21

từ 28/12

 -02/01

 

-Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 22

từ 04/01-

09/01

-Dạy và học bình thường

 

-Dự giờ : giáo viên trong tổ

BGH

 

 TT, TP

GV có tiết

 

GV không có tiết

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp

 

Tuần 23

từ 11/01-

16/01

-Dạy và học bình thường

 

- Kiểm tra hồ sơ       

 

- Tiếp tục dự giờ

BGH

 

TT,TP

 

TT, TP

GV có tiết

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

 

 

 

Dạy trên lớp

Taị phòng họp

Dạy trên lớp

 

Tuần 24 từ 18/01 – 23/01

-Daỵ và học bình thường

 

- Nôp báo cáo tháng

BGH

 

TT

GV có tiết

 

 

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần XVI

Từ25 /01-

30/01

Dạy và học bình thừơng

BGH

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

 

 

                                                                                   Hoà Hiệp ngày 01/01/2009

              BGH                                                                     Tổ trưởng

                                                                                              

                                                                                       

                                                                                         Dương Văn Thuấn

                                                                                        

Comments