Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tổ Lý - Tin tháng 8/2010

đăng 18:52 22 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hoà Hiệp

 Tổ: Lý - TIN

                                   KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG  THÁNG  08

( I )   KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Ổn định nề nếp học sinh trong từng tiết học.

-         Tổ chức tốt việc dạy và học trong từng tiết .

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Thống kê điểm các loại bài kiểm tra  1 tiết  cuả các môn đang dạy .

-         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn .

-         Dự chuyên đề Vật Lý tại trường trung học cơ sở Phước Bưủ

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Nhũng môn còn chậm giáo viên có kế hoạch đăng ký dạy bù kịp chương trình.

-         Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.từ khối 6 đến khối 9.

-     Họp tổ chuyên môn

-         Dự giờ giáo viên trong tổ .

-         Xếp loại thi đua hàng tháng .

( II )  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

-         Kết hợp với ban giám hiệu Kiểm tra việc soạn giáo án cuả giáo viên.

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng daỵ học cuả giáo viên.

-         Kết hợp với tổ công đoàn vận động giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 ( III ) KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

            Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 01

từ02 / 08-

 07 08

-Họp tổ chuyên môn

TT

GV

 

Phòng vật lý

 

Tuần 02

từ 09 / 08 -

 14 / 0 8

-Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 03

từ 16 /08 -

21/08

-Dạy và học bình thường

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 04

 từ 23/08 -

 28 /08

-Daỵ và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

                                                                                   Hoà Hiệp ngày 12 /08 /2010

              BGH                                                                     Tổ trưởng

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                         Dương Văn Thuấn

ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
03:25 1 thg 1, 2011
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
03:25 1 thg 1, 2011
Comments