Tổ Lý Tin‎ > ‎

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

đăng 01:06 11 thg 11, 2013 bởi Dương Văn Thuấn

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                              PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

TỔ:  LÝ-Tin                                                                 Năm học: 2013 – 2014

                       

A) ĐẶC ĐIỂM – TÌNH HÌNH :

1) Thuận lợi :

-         Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của PGD Đ T Xuyên Mộc, BGH nhà trường.

-         Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm cao. Trình độ chuyên môn của các giáo viên trong tổ khá đồng đều, phần đông giáo viên trong tổ đều có tinh thần học tập, cầu tiến vươn lên, có ý thức nâng cao tay nghề và đa số được phân công đúng chuyên ngành đào tạo.

-         Phòng GD, bộ phận chuyên môn luôn quan tâm, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của tổ.

2) Khó khăn :

-         Đội ngũ giáo viên trong tổ được đào tạo từ nhiều nguồn, nên việc thống nhất chuyên môn còn khá nhiều khó khăn. Hơn nữa, một số giáo viên trong tổ chưa thực sự cầu tiến, chưa đầu tư đúng mức trong việc tự học, tự rèn để nâng cao tay nghề.

-         Trang thiết bị tuy có nhưng  một số chưa đảm bảo kĩ thuật nên chưa đạt hiệu quả cao trong việc dạy và học.

-         Do đời sống còn nhiều khó khăn nên một số giáo viên chưa nhiệt tình trong việc tác .

-         Học sinh tập trung từ nhiều nguồn, chất lượng chưa thực sự đồng đều.

-         Công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số khá khó khăn.

3) Phân công chuyên môn : 

STT

Họ và tên

Phân công chuyên môn

Kiên nhiệm

Số tiết

Ghi chú

1

Dương Văn Thuấn

Lý 9a1,11 CN 9A1à9A7

Tổ trưởng

18

 

2

Lê Ngọc Cảm

Lý 9A3,4,6,7,8

Lý 8A1,5,6,8,9,10

 

16

 

3

Lương Văn khoái

Lý 6A1,2,12,13

Lý 9A2,5,9,10,12

Chủ nhiệm 6A1

17

 

4

Lê Văn Điều

Lý 7A9,10,11

CN 9A8,9,10,11,12

CN 8A3,6,8,9,10

 

18

 

5

Nguyễn Hùng Vỹ

 Lý 8A3,7,12,13

CN 8A1,2,4,5,7

Chủ nhiệm 8A7

17

 

6

TrầnThịThanhThúy

Lý 7A1à7A8, 7A12,13

Tin 9A1,11,12

 

16

 

7

Đỗ Thị Nhàn

Lý 8A2,4,11

Tin 7A2,4,6,7,8

Chủ nhiệm

7A 2

17

 

8

Trần Thanh Nga

Lý 6A3àA 11

Tin 6A3,5

Chủ nhiệm 6A11

17

 

9

Nguyễn Ngọc Đoàn

Tin 9A3,4,6,7,8,9,10

Tin 8A12,13

 

18

 

10

Nguyễn Duy Phúc

Tin 9A2,5

Tin 8A6,8,9,10,11,

Chủ nhiệm 8A8

18

 

11

Cao Thi Bích Vy

Tin 6A4,8,9,10,11,12,13

 

14

 

12

Nguyễn Văn Cường

CN 7A1,2,5,7,9,10,11,12,13

8A11,12,13

Chủ nhiệm

7A7

19

 

13

Bùi Xuân Hội

Tin 7A3,10,11,13

Tin 8A3,4,7

Chủ nhiệm

7A13

18

 

14

Ngọ Thị Ánh

Tin 7A1,5,9,12

Tin 8a1,2,5

Chủ nhiệm

7A2

18

 

15

Hoàng Ngọc Duy

Tin 6A1,2,6,7

 

O8

 

 

4.Số tổ viên:

- Số giáo viên thuộc tổ :            15;   Trong đó : Nam : 10,        Nữ : 05

-         Bộ môn Vật lý :  08            Tin học :           06            CN 01                    

-         Học lực :    TNPTTH :        15

-         Chuyên môn :         Trên chuẩn : 10,            Đạt chuẩn : 15 .

-         Kết quả năm học 2012 – 2013:

¨      Giáo viên dạy giỏi cấp trường :            03

-         Số học sinh do tổ quản lý năm học 2013 -2014 :

Khối lớp

Số lớp

Số HS

Nữ

Dân tộc

Diện CS

Ghi chú

6

2

65

26

08

16

 

7

4

136

63

13

23

 

8

2

74

45

6

16

 

9

0

0

0

0

0

 

Cộng chung

8

275

134

27

55

 

 

B) NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN :

1/ Công tác hồ sơ - sổ sách :

-         Thực hiện soạn giảng nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo thay SGK, đúng phân phối chương trình. Thực hiện đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

-         Giáo án soạn đầy đủ, chất lượng, không cắt xén chương trình. Chú trọng đến nội dung và nâng cao phương pháp. Coi trọng chất lượng từng bài soạn, mỗi bài soạn thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò theo đúng PPDH mới.

-         Cấu trúc bài soạn rõ ràng, sáng tạo, đúng yêu cầu đặc trưng của từng bộ môn.

-         Các loại hồ sơ, sổ sách được quy định cần thực hiện đầy đủ.

v     Chỉ tiêu :

o       100% giáo viên đầy đủ hồ sơ theo quy định

o       Biện pháp thực hiện :

o       Kết hợp chặt chẻ cùng BGH thường xuyên kiểm tra đôn đốc, động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

o       Hàng tháng tổ chức họp, sinh hoạt chuyên môn để phân tích, rút ra ưu, khuyết điểm của từng thành viên, góp ý cùng nhau tiến bộ.

o       Tìm những bộ giáo án, hồ sơ tốt để giáo viên cùng nhau phân tích, học hỏi, rút kinh nghiệm.

o       Phân công giáo viên có kinh nghiệm, kiến thức thực hiện thử nghiệm tiết dạy mẫu, tổ cùng nhau họp rút kinh nghiệm và thực hiện.

o       Triển khai đầy đủ mọi thông tin chuyên môn đến từng thành viên.

o       Bám sát chỉ đạo chuyên môn của BGH, lấy PPCT, SGK để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại.

2/ Thực hiện chương trình  :

-         Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin chuyên môn của các cấp lãnh đạo.

-         Thông tin kịp thời cùng BGH để có kế hoạch phát huy những mặt mạnh và hạn chế những mặt còn yếu, thiếu.

-         Tuân thủ đúng, đầy đủ sự phân công của BGH.

-         Tránh mọi hiện tượng dạy chay, dồn ép, cắt xén chương trình.

-          Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình.

v     Biện pháp thực hiện :

o       Tham mưu tốt với BGH, các đoàn thể động viên kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và động viên kịp thời những giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

o       Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện chương trình của giáo viên thông qua   sổ đầu bài.

o       Tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất để theo dõi, uốn nắn các sai lệch.

 

3/ Thực hiện nề nếp, chất lượng  :

-         100% giáo viên thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, quy định dự giờ, các quy định, quy chế của chuyên môn và BGH.

v     Biện pháp thực hiện :

o       Động viên giáo viên dự giờ, thăm lớp đầy đủ đúng quy định, có nhận xét góp ý cụ thể và rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.

o       Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn theo đúng lịch do BGH quy định. Đối với nhóm chuyên môn: sau, trước mỗi phần, chương cần hội ý để hoạch định kế hoạch cho nhóm.

o       Theo dõi, phản ánh kịp thời và kiến nghị BGH xem xét  các giáo viên có biểu hiện sút giảm về chuyên môn.

o       Phát động phong trào 2 tốt trong giáo viên và học sinh.

o       Các giáo viên bộ môn có kế hoạch xây dựng, hướng dẫn tốt cán sự bộ môn hoạt động tốt và có hiệu quả.

o       Thường xuyên theo dõi và nhắc nhở các lớp thực hiện tốt và chất lượng các tiết sinh hoạt đầu giờ.

4/ Kiểm tra của tổ chuyên môn  :

Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, thường xuyên và kết hợp cùng BGH kiểm tra đột xuất nhằm theo dõi chặt chẻ việc soạn giảng, thực hiện chương trình của giáo viên. Cụ thể

 

 

STT

Họ và tên

Thanh tra

Tháng thanh tra

Ghi chú

Chuyên đề

Toàn diện

01

Ngọ Thị Ánh

 

X

10/2013

 

02

Nguyễn Hùng Vỹ

 

X

10/2013

 

03

Đỗ Thị Nhàn

 

X

11/2013

 

04

Nguyễn Duy Phúc

 

X

11/2013

 

05

Nguyễn Văn Cường

 

X

12/2013

 

06

Dương Văn Thuấn

X

 

10/2013

 

07

Hoàng Ngọc Duy

X

 

10/2013

 

08

Lương Văn Khoái

X

 

10/2013

 

09

Bùi Xuân Hội

X

 

11/2013

 

10

Lê Văn Điều

X

 

11/2013

 

11

Trần Thị Thanh Thúy

X

 

11/2013

 

12

Trần Thanh Nga

X

 

12/2013

 

13

Nguyễn Ngọc Đoàn

X

 

12/2013

 

14

Lê ngọc Cảm

X

 

12/2013

 

15

Cao Thị Bích Vy

X

 

02/2014

 

v     Biện pháp thực hiện:

o       Hàng tháng, tổ tiến hành kiểm tra giáo án, hồ sơ định kỳ vào thời điểm do BGH quy định.

o       Kết hợp chặt chẻ việc kiểm tra định kỳ, đột xuất để động viên , nhắc nhở giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đánh giá thực chất giáo viên.

o       Trong năm kết hợp cùng BGH thanh tra toàn diện giáo viên, chuyên đề      giáo viên, thanh tra đột xuất tuỳ theo tình hình hoạt động từng thời điểm và kết quả kiểm tra hồ sơ giáo án.

5/ Thực hiện chuyên đ  :

Thực hiện chuyên đề các tiết dạy mẫu môn Vật Lý, Tin học, Công Nghệ  cho các khối .

v     Biện pháp thực hiện :

o       Phân công giáo viên chuẩn bị, dạy mẫu các tiết chuyên đề, các thành viên trong tổ, nhóm (nhất là nhóm bộ môn) tham gia hội thảo, rút kinh nghiệm. Kết hợp cùng chuyên môn trường kiểm tra, thống nhất và triển khai đại trà trong từng nhóm.

o       Qua các đợt hội giảng cấp tổ, trường đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện PPDH đặc trưng cho từng bộ môn.

o       Tham gia đầy đủ, phổ biến kịp thời các đợt sinh hoạt chuyên đề do HĐBM và ngành tổ chức.

6/ Công tác dự giờ - thăm lớp  :

-         Thường xuyên tổ chức cho giáo viên dự giờ thăm lớp, học hỏi rút kinh nghiệm, kết hợp cùng bộ phận chuyên môn lên lịch dự giờ cụ thể cho từng thời điểm.

-         Cùng BCH công đoàn động viên giáo viên thực hiện dự giờ nghiêm túc, đúng quy định.

7/ Công tác hội giảng và hội thi:

-         Tổ chức tốt các đợt hội giảng cấp tổ vào thời điểm do chuyên môn quy định. Tham gia tốt các đợt hội giảng cấp trường, huyện.

-         100% giáo viên tham gia hội giảng cấp tổ, chọn giáo viên xuất sắc hội giảng cấp trường.,cấp huyện ,cấp tỉnh

STT

Họ Và Tên

GV dạy

giỏi trường

GV dạy giỏi huyện

GV dạy giỏi tỉnh

LĐTT

CSTĐ huyện

01

Hoàng Ngọc Duy

X

 

 

X

X

02

Nguyễn Duy Phúc

X

X

X

X

X

03

Ngọ Thị Ánh

X

 

 

X

 

04

Lê Ngọc Cảm

X

 

 

X

 

05

Lương Văn Khoái

X

 

 

X

 

v     Chỉ tiêu :           100% giáo viên xếp loại khá trở lên

Cấp trường :   05 giáo viên đạt dạy giỏi.           

v     Biện pháp thực hiện :

o       Lên phương án thích hợp, tổ chức hội giảng đúng thời gian nhà trường qui định, tham mưu cùng BGH thành lập BGK và phân công cụ thể GK cho từng tiết hội giảng.

o       Kết hợp cùng chuyên môn trường theo dõi, góp ý, xây dựng cho giáo viên  thực hiện tốt các tiết hội giảng cấp tổ, trường.

o       Có kế hoạch cụ thể để tham gia, góp ý và xây dựng tiết dạy cho các giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện.

8/Bồi dưỡng học sinh giỏi - Phụ đạo học sinh yếu kém :

-   Tham mưu cùng BGH tổ chức thành lập đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện mônVật Lý; Tin học, công nghệ  có kế hoạch ôn tập từ đầu tháng 10/ 2011 và tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện.

-         Kết hợp GVCN, GVBM nắm chắc danh sách học sinh yếu kém của từng lớp, kết hợp chặt chẻ cùng BGH, hội PHHS tạo nguồn kinh phí cho các lớp bồi dưỡng, phụ đạo.

Chỉ tiêu :
Vật lý : 01

Tin học 01

Công nghệ : 01
  * Biện pháp thực hiện :

o       Kết hợp chặt chẻ giữa nhà trường và các chi hội PHHS để động viên,nhắc nhở học sinh học tập.

o       Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giáo viên được phân công bồi dưỡng, phụ đạo thực hiện đúng chương trình.

9/ Làm đồ dùng dạy học - Thực hiện các tiết thực hành :

v     Chỉ tiêu :

o       Trong năm mỗi giáo viên làm 1 ĐDDH có giá trị.

o       100 % giáo viên sử dụng tốt và có hiệu quả các ĐDDH hiện có trong  phòng Vật Lý và phòng  thiết bị.

v     Biện pháp

o       Động viên, tạo kinh phí để giáo viên thực hiện làm ĐDDH.

o       Thống nhất cùng giáo viên bộ môn lên danh sách các ĐDDH còn thiếu để yêu cầu bộ phận thiết bị mua.

10/ Hoạt động của Tổ - Nhóm chuyên môn :

-         Hàng tháng tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng lịch do các cấp quy định. Trong sinh hoạt nội dung trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng của từng bộ môn.

-         Có kế hoạch, phân công công tác cho các thành viên phụ trách phân nhóm cụ thể để tổ chức sinh hoạt chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế để nội dung sinh hoạt có chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng chung của trường.

11/ Tổ chức các kỳ thi - Kiểm tra :

-         Quán triệt đội ngủ trong tổ thực hiện đúng và nghiêm túc công tác coi thi.

-         Tham mưu cùng BGH phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên trong công tác coi thi một cách hợp lý nhất.

-          Tham mưu cùng chuyên môn tổ chức các kỳ kiểm tra được quy định nhằm đảm bảo tính chuẩn xác, bí mật và đúng chất lượng chuyên môn của từng khối.

12/ Theo dõi công tác kiêm nhiệm :

-         Thường xuyên theo dõi nề nếp sinh hoạt của từng thành viên trong tổ đối với lớp được phân công chủ nhiệm và với công tác kiêm nhiệm khác.

-         Kết hợp công đoàn, Đoàn TNCS, Đội TNTP theo dõi thi đua của từng lớp. Hàng tuần, tháng có đánh giá tổng kết chất lượng chủ nhiệm của từng giáo viên.

-         Hàng tháng kết hợp cùng BGH kiểm tra tình hình sinh hoạt chủ nhiệm.

13/ Chỉ tiêu phấn đấu các mặt :

a) Hạnh kiểm :

Khối lớp

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

6

18

27,6

45

69,2

2

3,0

0

0

7

    36

26,4

98

72,0

2

1,4

0

0

8

24

32,4

48

64,8

2

2,7

0

0

         9

0

0

0

   0

0

0

0

0

Cộng)

78

28,3

191

69,4

6

2,1

0

0

b) Học lực :

Khối lớp

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

6

5

7,6

10

15,3

40

61,5

10

15,3

0

0

7

20

14,7

30

22,0

70

51,4

16

11,7

0

0

8

5

6,7

40

54,0

15

20,2

14

18,9

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cộng

30

10,9

80

29,0

125

45,4

40

14,5

0

0

CHỈ TIÊU BỘ MÔN :

Khối lớp

Vật 

Công nghệ

Tin Học

6

76,61

/

92,12

7

93,0

85,5

92,55

8

79,95

81,98

94,59

9

77,35

90

97,65

v     Biện pháp thực hiện :

o       Quán triệt 100 % giáo viên có chủ nhiệm tham gia đầy đủ các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt cuối tuần hiệu quả đúng kế hoạch của nhà trường.Kết hợp chặt chẻ cùng Ban kỷ luật để có biện pháp xử lý kịp thời những học sinh không tiến bộ.

o       Kết hợp chặt chẻ cùng các đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua theo từng thời điểm để động viên học sinh tiến bộ.

o       Kết hợp cùng BGH, đoàn đội khen thưởng kịp thời những học sinh có nghĩa cử, hành động đẹp.

o       Động viên nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt công tác soạn giảng, đảm bảo lên lớp có giáo án, thực hiện tốt ngày giờ công.

o       Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không cắt xén chương trình, không dạy dồn, tránh dạy ép.

C KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội dung công việc

Chỉ tiêu

 /kết quả

Nguồn lực

Ghi chú

(điều chỉnh)

Tháng 8/2012

-Ổn định hoạt động dạy và học

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

- Đăng ký chất lượng bộ môn

 

15

 

Tháng 9/2012

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Khai giảng năm học

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

- Triển khai kế hoạch hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Lên kế hoạch dạy bồi dưỡng học sinh giỏi

- Đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

15

 

Tháng 10/2012

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-  Tiếp tục hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường , cấp huyện

- Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

 

15

 

Tháng 11/2012

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

--  Tiếp tục hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường , cấp huyện, cấp tỉnh

 

15

 

Tháng 12/2012

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I

 

15

 

Tháng 1/2013

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

15

 

Tháng 2/2013

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

15

 

Tháng 3/2013

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

15

 

Tháng 4/2013

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II

 

15

 

Tháng 5/2013

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ  

 

15

 

Tháng 6/2013

Nghỉ hè

 

15

 

Tháng 7/2013

- Tổ chức ôn tập , tổ chức kiểm tra lại cho học sinh

 

15

 

 .                                                                                      Hòa Hiệp ngày 13/09/2013

        Phê duyệt                                                                        Tổ trưởng

        Hiệu trưởng

                                                                     

 

                                                                      Dương  Văn  Thuấn

 

   

 

 

Comments