Tổ Lý Tin‎ > ‎

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 lý-tin

đăng 07:55 16 thg 9, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                              PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

TỔ:  LÝ-Tin                                                                 Năm học: 2015 – 2016

                       

A) ĐẶC ĐIỂM – TÌNH HÌNH :

1) Thuận lợi :

-          Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của PGD Đ T Xuyên Mộc, BGH trường THCS Hòa Hiệp

-          Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm cao, có tinh thần thái độ làm việc tốt. Trình độ chuyên môn của các giáo viên trong tổ khá đồng đều, phần đông giáo viên trong tổ đều có tinh thần học tập, cầu tiến vươn lên, có ý thức nâng cao tay nghề và đa số được phân công đúng chuyên ngành đào tạo.

-          Phòng GD, bộ phận chuyên môn luôn quan tâm, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của tổ.

-          Học sinh đa số ngoan hiếu học, có tinh thần tự học

2) Khó khăn :

-          Đội ngũ giáo viên trong tổ được đào tạo từ nhiều nguồn, nên việc thống nhất chuyên môn còn khá nhiều khó khăn.

-          Trang thiết bị tuy có nhưng  một số chưa đảm bảo kĩ thuật nên chưa đạt hiệu quả cao trong việc dạy và học.

-          Nhiều học sinh ở xa trường đi lại còn khó khăn

-          Công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số khá khó khăn.

-          Một số ít phụ huynh thiếu quan tâm đến học sinh , thiếu hợp tác với giáo viên.

3) Phân công chuyên môn : 

STT

Họ và tên

Phân công chuyên môn

Kiên nhiệm

Số tiết

Ghi chú

1

Dương Văn Thuấn

Lý 9A4,9A7à9A9

CN9A1à9A7

Tổ trưởng

18

 

2

Lê Ngọc Cảm

Lý 9A12,3,5,6

Ly1Aà8A12

 

16

 

3

Lương Văn khoái

Lý 6A3à6A7

Lý 9A10,11,12

KHTN 6A2, SHL 6A6

Chủ nhiệm 6A6

18

 

4

Lê Văn Điều

Lý 7A2,3,10,11,12,13

CN8A10à8A12

CN9A8à9A12

 

17

 

5

Nguyễn Hùng Vỹ

 Lý 8A1à8A6

CN8A1à8A4 , SHL8A1

Chủ nhiệm

8A1

18

 

6

TrầnThịThanhThúy

Lý 7A1,7A4à7A9

Tin 9A5à9A7,SHL7A5

Chủ nhiệm

7A5

17

 

7

Đỗ Thị Nhàn

Lý 6A8à6A12,

Tin 9A9à9A12,SHL6A11

Chủ nhiệm

6A11

17

 

8

Trần Thanh Nga

 

 

 

Nghỉ hậu sản

9

Nguyễn Ngọc Đoàn

Tin 9A1à9A4,9 A 8,

8A9à8A12

 

18

 

10

Nguyễn Duy Phúc

 Tin 8A1à8A7,SHL8A3

Chủ nhiệm

8A3

18

 

11

Cao Thi Bích Vy

Tin 6A3à6A10

 

16

 

12

Nguyễn Văn Cường

CN7A1, A3,A 4, A 5,

CN8A5à8A9,SHL7A3

Chủ nhiệm

7A3

18

 

13

Bùi Xuân Hội

Tin 6A1 ,A 2,

7A7à7A13

 

18

 

14

Ngọ Thị Ánh

Tin 7A1à7A6, Tin 8A8

 

14

 

15

Hoàng Ngọc Duy

Tin 6A1,2,3

Vi Tính

6

 

4.Số tổ viên:

- Số giáo viên thuộc tổ :          15;   Trong đó : Nam : 10,       Nữ : 05

-          Bộ môn Vật lý :  08          Tin học :          06            CN 01                    

-          Học lực :   TNPTTH :       15

-          Chuyên môn :        Trên chuẩn : 10,          Đạt chuẩn : 15 .

-          Kết quả năm học 2014 – 2015:

¨      Giáo viên dạy giỏi cấp trường :        04

-          Số học sinh do tổ quản lý năm học 2015 -2016 :

Khối lớp

Số lớp

Số HS

Nữ

Dân tộc

Diện CS

Ghi chú

6

2

66

26

5

3

 

7

2

65

28

4

3

 

8

2

56

19

6

4

 

9

0

0

0

0

0

 

Cộng chung

6

187

63

15

10

 

 

B) NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN :

1/ Công tác hồ sơ - sổ sách :

-          Thực hiện soạn giảng nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của sách giáo khoa, đúng phân phối chương trình.

-          Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học VNEN theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

-          Giáo án soạn đầy đủ, chất lượng, không cắt xén chương trình. Chú trọng đến nội dung và nâng cao phương pháp. Coi trọng chất lượng từng bài soạn, mỗi bài soạn thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò theo đúng phương pháp .

-          Cấu trúc bài soạn rõ ràng, sáng tạo, đúng yêu cầu đặc trưng của từng bộ môn.

-          Các loại hồ sơ, sổ sách được quy định cần thực hiện đầy đủ.

 +Chỉ tiêu :

-Tất cả các giáo viên có hồ sơ  theo quy định

+Biện pháp thực hiện :

-Kết hợp chặt chẻ cùng ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra đôn đốc, động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

-Hàng tháng tổ chức họp, sinh hoạt chuyên môn để phân tích, rút ra ưu, khuyết điểm của từng thành viên, góp ý cùng nhau tiến bộ.

-Tìm những bộ giáo án, hồ sơ tốt để giáo viên cùng nhau phân tích, học hỏi, rút kinh nghiệm.

-Phân công giáo viên có kinh nghiệm, kiến thức thực hiện thử nghiệm tiết dạy mẫu, tổ cùng nhau họp rút kinh nghiệm và thực hiện.

-Triển khai đầy đủ mọi thông tin chuyên môn đến từng thành viên.

2/ Thực hiện chương trình  :

-          Thực hiện kế hoạch có 37 tuần      học kỳ I 19 tuần  , học kỳ II có 18 tuần

-          Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin chuyên môn của các cấp lãnh đạo.

-          Thông tin kịp thời cùng ban giám hiệu để có kế hoạch phát huy những mặt mạnh và hạn chế những mặt còn yếu, thiếu.

-          Tránh mọi hiện tượng dạy chay, dồn ép, cắt xén chương trình.

-           Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình.

+ Biện pháp thực hiện :

-Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện chương trình của giáo viên thông qua   sổ đầu bài.

-Tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất để theo dõi, uốn nắn các sai lệch.

3/ Thực hiện nề nếp, chất lượng  :

-          Tất cả các giáo viên thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, quy định dự giờ, các quy định, quy chế của chuyên môn và ban giám hiệu.

v     Biện pháp thực hiện :

- Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn theo đúng lịch do ban giám hiệu quy định. Đối với nhóm chuyên môn: sau, trước mỗi phần, chương cần hội ý để hoạch định kế hoạch cho nhóm.

-Theo dõi, phản ánh kịp thời và kiến nghị BGH xem xét  các giáo viên có biểu hiện sút giảm về chuyên môn.

- Phát động phong trào 2 tốt trong giáo viên và học sinh.

- Các giáo viên bộ môn có kế hoạch xây dựng, hướng dẫn tốt cán sự bộ môn hoạt động tốt và có hiệu quả.

-Thường xuyên theo dõi và nhắc nhở các lớp thực hiện tốt và chất lượng các tiết sinh hoạt đầu giờ.

4/ Kiểm tra của tổ chuyên môn  :

Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, thường xuyên và kết hợp cùng BGH kiểm tra đột xuất nhằm theo dõi chặt chẻ việc soạn giảng, thực hiện chương trình của giáo viên. Cụ thể

STT

Họ và tên

Thanh tra

Tháng thanh tra

Ghi chú

Chuyên đề

Toàn diện

01

Lê ngọc Cảm

X

 

10

 

02

Nguyễn Ngọc Đoàn

X

 

10

 

03

Nguyễn Hùng Vỹ

X

 

10

 

04

Nguyễn Duy Phúc

 X

 

11

 

05

Dương Văn Thuấn

X

 

11

 

06

Nguyễn Văn Cường

X

 

11

 

07

Lê Văn Điều

X

 

12

 

08

Ngọ Thị Ánh

X

 

12

 

09

Trần Thị Thanh Thúy

 

X

01

 

10

Hoàng Ngọc Duy

 

X

01

 

11

Lương Văn Khoái

 

X

02

 

12

Cao Thị Bích Vy

 

X

02

 

13

Trần Thanh Nga

X

 

03

 

14

Đỗ Thị Nhàn

X

 

03

 

15

Bùi Xuân Hội

X

 

03

 

+Biện pháp thực hiện:

- Hàng tháng, tổ tiến hành kiểm tra giáo án, hồ sơ định kỳ vào thời điểm do ban giám hiệu quy định.

- Kết hợp chặt chẻ việc kiểm tra định kỳ, đột xuất để động viên , nhắc nhở giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đánh giá thực chất giáo viên.

- Trong năm kết hợp cùng BGH thanh tra toàn diện giáo viên, chuyên đề  giáo viên, thanh tra đột xuất tuỳ theo tình hình hoạt động từng thời điểm và kết quả kiểm tra hồ sơ giáo án.

5/ Thực hiện chuyên đề  :

-Thực hiện chuyên đề các tiết dạy mẫu môn khoa học tự nhiên lớp 6 về chương trình VNEN

v     Biện pháp thực hiện :

- Phân công giáo viên chuẩn bị, dạy mẫu các tiết chuyên đề, các thành viên trong tổ, nhóm (nhất là nhóm bộ môn) tham gia hội thảo, rút kinh nghiệm. Kết hợp cùng chuyên môn trường kiểm tra, thống nhất và triển khai đại trà trong từng nhóm.

- Qua các đợt hội giảng cấp tổ, trường đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện phương pháp dạy học đặc trưng bộ môn.

- Tham gia đầy đủ, phổ biến kịp thời các đợt sinh hoạt chuyên đề do tổ bộ môn và ngành tổ chức.

6/ Công tác dự giờ - thăm lớp  :

-          Tổ trưởng lên lịch dự giờ cho các thành viên trong tổ mỗi giáo viên dự giờ trong tháng ít nhất là 2 tiết trong tháng dự giờ xong   giáo viên giáo viên góp ý tiết dự giờ, và  rút kinh nghiệm cho từng tiết dạy

-          Cùng tổ công đoàn động viên giáo viên thực hiện dự giờ nghiêm túc, đúng quy định.

7/ Công tác hội giảng và hội thi:

-          Tổ chức tốt các đợt hội giảng , hội thi cấp tổ vào thời điểm do chuyên môn quy định. Tham gia tốt các đợt hội giảng , hội thi cấp trường, huyện.

-          Giáo viên tham gia hội giảng , hội thi cấp tổ, cấp trường.,cấp huyện .

STT

Họ Và Tên

GV dạy

giỏi trường

GV dạy giỏi huyện

GV dạy giỏi tỉnh

LĐTT

CSTĐ huyện

01

Nguyễn Hùng Vỹ

X

 

 

X

 

02

Nguyễn Duy Phúc

X

X

 

X

 

03

Bùi Xuân Hội

X

 

 

X

 

04

Nguyễn Văn Cường

X

 

 

X

 

05

Lê Văn Điều

X

 

 

X

 

06

Ngọ Thị Ánh

X

 

 

X

 

07

TrầnThị Thanh Thúy

X

 

 

X

 

08

Hoàng Ngọc Duy

X

 

 

X

 

09

Lương Văn Khoái

X

 

 

X

 

10

Cao Thị Bích Vy

X

 

 

X

 

11

Đỗ Thị Nhàn

X

 

 

X

 

+ Chỉ tiêu :      100% giáo viên xếp loại khá trở lên

Cấp trường :   8 giáo viên đạt dạy giỏi.         

+ Biện pháp thực hiện :

-          Thành lập BGK và phân công cụ thể ít nhất là 2 giám khảo dự giờ cho từng tiết hội giảng, hội thi

-           Kết hợp cùng chuyên môn trường theo dõi, góp ý, xây dựng cho giáo viên  thực hiện tốt các tiết hội giảng, hội thi cấp tổ,  cấp trường.

o       Có kế hoạch cụ thể để tham gia, góp ý và xây dựng tiết dạy cho các giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện.

8/Bồi dưỡng học sinh giỏi

-   Tham mưu cùng BGH tổ chức thành lập đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện mônVật Lý; Tin học,   có kế hoạch ôn tập từ đầu tháng 9/ 2015 và tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện.

Chỉ tiêu :
Vật lý : 01

Tin học 01

+ Biện pháp thực hiện :

- Kết hợp chặt chẻ giữa ban giam hiệu nhà trường và các chi hội phụ huynh học sinh để động viên,nhắc nhở học sinh học tập.

-Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giáo viên được phân công bồi dưỡng, thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

9/ Làm đồ dùng dạy học - Thực hiện các tiết thực hành :

+Chỉ tiêu :

- Trong năm tổ làm  1 ĐDDH có giá trị.

 - Tất cả các giáo viên sử dụng tốt và có hiệu quả các đồ dùng dạy học hiện có trong  phòng Vật Lý và phòng  thiết bị.

 + Biện pháp

 - Thống nhất cùng giáo viên bộ môn lên danh sách các đồ dùng dạy học còn thiếu để yêu cầu bộ phận thiết bị mua.

10/ Hoạt động của Tổ - Nhóm chuyên môn :

-          Hàng tháng tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng lịch do các cấp quy định. Trong sinh hoạt nội dung trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng của  bộ môn.

-          Có kế hoạch, phân công công tác cho các thành viên phụ trách phân nhóm cụ thể để tổ chức sinh hoạt chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế để nội dung sinh hoạt có chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng chung của trường.

11/ Tổ chức các kỳ thi - Kiểm tra :

-          Quán triệt đội ngủ trong tổ thực hiện đúng và nghiêm túc công tác coi thi.

-          Tham mưu cùng ban giám hiệu phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên trong công tác coi thi một cách hợp lý nhất.

-           Tham mưu cùng chuyên môn tổ chức các kỳ kiểm tra được quy định nhằm đảm bảo tính chuẩn xác, bí mật và đúng chất lượng chuyên môn của từng khối.

12/ Theo dõi công tác kiêm nhiệm :

-          Thường xuyên theo dõi nề nếp sinh hoạt của từng thành viên trong tổ đối với lớp được phân công chủ nhiệm và với công tác kiêm nhiệm khác.

-          Kết hợp công đoàn, Đoàn TNCS, Đội TNTP theo dõi thi đua của từng lớp. Hàng tuần, tháng có đánh giá tổng kết chất lượng chủ nhiệm của từng giáo viên.

-          Hàng tháng kết hợp cùng ban giám hiệu kiểm tra tình hình sinh hoạt chủ nhiệm.

13/ Chỉ tiêu phấn đấu các mặt :

a) Hạnh kiểm :

Khối lớp

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

6

31

46,9

31

46,9

4

6,0

0

0

7

    31

47,6

30

46,1

4

6,1

0

0

8

26

46,4

28

50,0

2

3,5

0

0

         9

0

0

0

   0

0

0

0

0

Cộng)

88

47,0

89

47,5

10

5,3

0

0

b) Học lực :

Khối lớp

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

6

6

9,0

10

15,1

40

60,6

10

15,1

0

0

7

5

7,6

9

13,8

40

61,5

11

16,9

0

0

8

5

8,9

9

16,0

34

60,7

8

14,2

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cộng

16

10,9

28

29,0

114

45,4

29

14,5

0

0

CHỈ TIÊU BỘ MÔN :

Khối lớp

Vật  Lý

Công nghệ

Tin Học

6

90,9

/

93,4

7

87,6

/

96,6

8

88,4

93,5

93,9

9

87,2

99,3

98,2

+Biện pháp thực hiện :

 -Quán triệt 100 % giáo viên có chủ nhiệm tham gia đầy đủ các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt cuối tuần hiệu quả đúng kế hoạch của nhà trường.Kết hợp chặt chẻ cùng Ban kỷ luật để có biện pháp xử lý kịp thời những học sinh không tiến bộ .

 -Kết hợp cùng BGH, đoàn đội khen thưởng kịp thời những học sinh có nghĩa cử, hành động đẹp.

 -Động viên nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt công tác soạn giảng, đảm bảo lên lớp có giáo án, thực hiện tốt ngày giờ công.

 -Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không cắt xén chương trình, không dạy dồn, tránh dạy ép.

C KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội dung công việc

Chỉ tiêu

 /kết quả

Nguồn lực

Ghi chú

(điều chỉnh)

Tháng 8/2015

-Ổn định hoạt động dạy và học

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

- Đăng ký chất lượng bộ môn

 

14

 

Tháng 9/2015

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Khai giảng năm học

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

- Triển khai kế hoạch hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Lên kế hoạch dạy bồi dưỡng học sinh giỏi

- Đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

14

 

Tháng 10/2015

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-  Tiếp tục hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường , cấp huyện

- Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

 

14

 

Tháng 11/2015

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

--  Tiếp tục hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường , cấp huyện.

 

 

14

 

Tháng 12/2015

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I

 

14

 

Tháng 1/2016

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

14

 

Tháng 2/2016

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

15

 

Tháng 3/2016

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ

 

15

 

Tháng 4/2016

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II

 

15

 

Tháng 5/2016

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo chuyên môn của tổ  

 

15

 

Tháng 6/2016

Nghỉ hè

 

15

 

Tháng 7/2016

- Tổ chức ôn tập , tổ chức kiểm tra lại cho học sinh

 

15

 

 .                                                                                     

                                                                                     Hòa Hiệp ngày 08/09/2015

        Phê duyệt                                                                           Tổ trưởng

        Hiệu trưởng

                                                                      

 

                                                                      Dương  Văn  Thuấn

 

   

 

 

Comments