THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiển thị bài đăng 1 - 42trong tổng số 42. Xem nội dung khác »

Kế Hoạcch thời gian năm học 2019 - 2020

đăng 23:46 12 thg 9, 2019 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến

Mời quý thầy cô xem nha!

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG TX NĂM HỌC 2018-2019

đăng 18:49 18 thg 10, 2018 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2018-2019

đăng 18:48 18 thg 10, 2018 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018 (PGD)

đăng 02:13 7 thg 4, 2017 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÒA HÒA HỘI NĂM HỌC 2016-2017

đăng 00:53 12 thg 4, 2016 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


MẪU HỒ SƠ NCKHKT NĂM HỌC 2014-2015

đăng 20:21 30 thg 11, 2014 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


TÀI LIỆU TÌM HIỂU QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA:

đăng 04:38 3 thg 11, 2014 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2014-2015

đăng 18:48 2 thg 9, 2014 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến   [ cập nhật 20:11 10 thg 9, 2014 bởi Hoàng Ngọc Duy ]

Nhấn vào đây để tải về DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2014-2015BỘ ĐỀ THI AN TOÀN TIẾT KIỆM ĐIỆN

đăng 02:32 30 thg 8, 2014 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến   [ cập nhật 20:09 10 thg 9, 2014 bởi Hoàng Ngọc Duy ]

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015 (QĐ 1282 CỦA UBND TỈNH BRVT)

đăng 06:23 21 thg 7, 2014 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến   [ cập nhật 20:14 10 thg 9, 2014 bởi Hoàng Ngọc Duy ]

Nhấn VÀO ĐÂY để tải về kế hoạch thời gian năm học 2014-2015.1-10 of 42