Nhà Trường‎ > ‎Biểu Mẫu‎ > ‎

GỢI Ý MỘT DÀN Ý ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP KHOA HỌC

đăng 06:58 20 thg 1, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

GỢI Ý MỘT DÀN Ý

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP KHOA HỌC

 

A. Phần mở đầu                                                 B. Phần nội dung

I. Lý do chọn đề tài                                              I. Thực trạng và những vấn đề cần được giải quyết

     1. Cơ sở lý luận                                              II. Các biện pháp giải qyết vấn đề

     2. Cơ sở thực tiễn                                           III. Hiệu quả phạm vi, qui mô áp dụng

II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu            C. Lết luận

III. Giới hạn của đề tài                                         I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác

IV. Các giả thuyết nghiên cứu                              II. Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển

V. Kế hoạch thực hiện                                         III. Đề xuất

                                                                            Tài liệu tham khảo

Comments