• Nghỉ Tết Nguyên Đán - KẾ HOẠCH TUÂN 23 (sau Tết)               Nghỉ Tết Nguyên Đán CANH TÝ  từ 19/01/2020 đến hết ngày 2/2/2020 (tức 25/12 Âm lịch đến hết ngày 9/1 Âm lịch). Trực TẾT ...
  Được đăng 23:32 17 thg 1, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 22                    KẾ HOẠCH TUẦN: 22                     Năm học 2019 – 2020                        Từ ngày  13/1/2020  đến ngày   18/1/2020 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG          BUỔI CHIỀU THỨ HAI 13/1   -          Chào cờ ...
  Được đăng 00:54 11 thg 1, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 21                     KẾ HOẠCH TUẦN: 21                     Năm học 2019 – 2020                        Từ ngày  6/1/2020  đến ngày   11/1/2020 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG          BUỔI CHIỀU THỨ HAI 6/1   -          Chào cờ ...
  Được đăng 00:39 4 thg 1, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 20                     KẾ HOẠCH TUẦN: 20                      Năm học 2019 – 2020                       Từ ngày  30/12/2019  đến ngày  4/1/2020 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG          BUỔI CHIỀU THỨ HAI 30/12   -          Chào cờ ...
  Được đăng 01:48 28 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 19                      KẾ HOẠCH TUẦN: 19                      Năm học 2019 – 2020                       Từ ngày  23/12/2019  đến ngày  28/12/2019 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8) THỨ HAI ...
  Được đăng 01:46 21 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 413. Xem nội dung khác »

Nghỉ Tết Nguyên Đán - KẾ HOẠCH TUÂN 23 (sau Tết)

đăng 23:32 17 thg 1, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

              Nghỉ Tết Nguyên Đán CANH TÝ  từ 19/01/2020 đến hết ngày 2/2/2020 (tức 25/12 Âm lịch đến hết ngày 9/1 Âm lịch). Trực TẾT theo kế hoạch.

                  

                  KẾ HOẠCH TUẦN: 23 (tuần sau tết)

                      Năm học 2019 - 2020

                        Từ ngày 3/2/ 2020 đến ngày 8/2/ 2020

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

3/2

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A12  trực tuần.  Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

 -    Khối 6,9 học bình thường.

 

  -  Khối 7,8 học bình thường.

   - Lớp 7A11 trực tuần.

  -  Chào cờ đầu tuần.

    

THỨ BA

4/2

 

 -   Khối 6,9 học bình thường.

 -    Lớp 8A7 lao động vệ sinh.

 

    Khối 7,8  học bình thường.

 

 

 

THỨ TƯ

5/2

 

  Khối 6,9 học bình thường.

 

- Khối 7,8 học bình thường.

- Lớp 6A12 lao động tổng vệ sinh.

 

THỨ NĂM

6/2

 

- Từ ngày 6/2 CÁC LỚP HỌC PHỤ ĐẠO THEO TKB.

-   Khối 6,9 học bình thường

 

 -   Khối 7,8 học bình thường

  -  Lớp 6A10 lao động tổng vệ sinh.

THỨ SÁU

7/2

Khối 6,9 học bình thường

 

- Khối 7,8 học  bình thường

- Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

8/2

Khối 6,9 học bình thường

 

  - Khối 7,8 học bình thường

  - Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 22

đăng 00:54 11 thg 1, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 22

                    Năm học 2019 – 2020

                       Từ ngày  13/1/2020  đến ngày   18/1/2020

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

13/1

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A11 trực tuần.

-          Khối 6,9 học bình thường.

-           Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

-          Nhà trường trao đổi với HS lớp 9 tham dự kì thi HS giỏi văn hóa cấp Huyện trong giờ ra chơi tiết 2 tại phòng Phòng họp giáo viên.

-          Khối 7,8 học bình thường.

-          Lớp 7A10 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-          Nhà trường trao đổi với HS lớp 8 tham dự kì thi HS giỏi văn hóa cấp Huyện trong giờ ra chơi tiết 3 tại phòng Phòng họp giáo viên.

THỨ BA

14/1 

Khối 6,9 học bình thường.

 

 

-          Khối 7,8 học từ 12h45. Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

-           Giao lưu với HS lớp 7A1 trường THCS Nguyễn Du –Bà Rịa trong giờ ra chơi tiết 3. Đối tượng tham gia: HS khối buổi chiều, HS được nhận quà khối buổi sáng 9 (theo danh sách TPT lập)

 

THỨ TƯ

15/1

 

           Khối 6,9 học bình thường.

 

-          Khối 7,8 học bình thường.

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

16/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường.

-          HS tham dự kì thi HS giỏi văn hóa cấp Huyện tập trung tại trường 5h45.

-          Kiểm tra Số học 6 (T4)

-          Lớp 8A5, Đoàn thanh niên lao động sắp xếp bàn ghế từ 7h30.

-          Khối 7,8  học  tiết 1,2,3. Tiết 4,5 HS nghỉ học , CB-GV-NV tham gia giao lưu thể thao tại sân bóng đá  Cao Toàn. 17 h  Liên hoan tại quán Đồng Quê.

-          Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

17/1

Khối 6,9  học bình thường

 

-          Khối 7,8  học bình thường.

-          Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

18/1

Khối 6,9 học bình thường.

-          Khối 7,8  học bình thường.

-          Lớp 6A6 lao động tổng vệ sinh.

-          GVCN hướng dẫn học sinh tổng vệ sinh lớp học trong tiết  sinh hoạt lớp. Người kiểm tra: BGH, TPT, Y tế

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 21

đăng 00:39 4 thg 1, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 21

                    Năm học 2019 – 2020

                       Từ ngày  6/1/2020  đến ngày   11/1/2020

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

6/1

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A10 trực tuần.

-          Khối 6,9 học bình thường.

-          Các đ/c Đảng viên dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng tại Hội trường UBND xã.

-           Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8 học bình thường.

-          Lớp 7A9 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

7/1 

-          Khối 6,9 học bình thường.

-           Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

 

  Khối 7,8 học bình thường.

 

THỨ TƯ

8/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường.

-           Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

 

  Khối 7,8 học bình thường.

 

THỨ NĂM

9/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường tiết 1,2. Tiết 3 khối 6 nghỉ.

-          Lớp 8A2 lao động vệ sinh tiết 1,2.

-          HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h.

 

  Khối 7,8  học bình thường.

 

 

THỨ SÁU

10/1

-          Khối 6,9  học bình thường

-          Lớp 8A3 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8  học  bình thường.

-          ĐẠI HỘI  CHI BỘ từ 13h30

 

THỨ BẢY

11/1

-          Khối 6,9 học bình thường. Lớp 8A4 lao động vệ sinh

-          SƠ KẾT HỌC KÌ I (trong giờ sinh hoạt lớp)

 

-          Khối 7,8  học bình thường.

-          SƠ KẾT HỌC KÌ I (trong giờ sinh hoạt lớp)

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 20

đăng 01:48 28 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 20

                     Năm học 2019 – 2020

                      Từ ngày  30/12/2019  đến ngày  4/1/2020

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

30/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A9 trực tuần.

-          Khối 6,9 học bình thường.

-           Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8 học bình thường.

-          Lớp 7A8 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

31/12 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu sáng thứ 4 (cả phụ đạo)

 

 Khối 7,8  học theo thời khóa biểu chiều thứ 4 (cả phụ đạo). HS tổng vệ sinh trường vào giờ ra chơi tiết 3 . Người phụ trách: GVCN có tiết, QS, Y tế.

 

THỨ TƯ

1/1

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

THỨ NĂM

2/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường

-          HỌP BAN THI ĐUA từ 8h

-          Lớp 7A11  lao động vệ sinh.

  Khối 7,8  học bình thường.

 

 

THỨ SÁU

3/1

-          Khối 6,9  học bình thường

-          Lớp 7A12  lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8  học  bình thường.

-          HỌP CHI BỘ từ 14h.

 

THỨ BẢY

4/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường.

-          Lớp 7A9  lao động vệ sinh.

 

  

Khối 7,8  học bình thường.

 

Chủ nhật

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 19

đăng 01:43 21 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 01:46 21 thg 12, 2019 ]

                     KẾ HOẠCH TUẦN: 19

                     Năm học 2019 – 2020

                      Từ ngày  23/12/2019  đến ngày  28/12/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

23/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A8 trực tuần.

-         Học bình thường

-           GVCN  các lớp hướng dẫn học sinh  tự kiểm tra CSVC chuẩn bị cho công tác kiểm kê của nhà trường.

 

-       Học bình thường

-          Lớp 7A7 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-           Lớp 6a1 lao động vệ sinh.

-           GVCN  các lớp hướng dẫn học sinh  tự kiểm tra CSVC chuẩn bị cho công tác kiểm kê của nhà trường.

 

THỨ BA

24/12

 

-         Học bình thường.

-          Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

 Hoc bình thường

 

THỨ TƯ

25/12

 

- HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC từ 7h30. Từ 7h 30 – 9h khối 6,9. Từ 9h15 đến 11h khối 7,8 (TP: BGH, GVCN, GVBM, TPT, QS)

-  Học sinh nghỉ học.

Lớp 7A6 lao động vệ sinh từ 7h – 9h.

 

-           Học sinh nghỉ học.

-          Giáo viên hoàn thành điểm.

THỨ NĂM

26/12

 

-          Học bình thường

-          HỌP BAN THI ĐUA từ 8h

-          Lớp 7A7  lao động vệ sinh.

  Học bình thường

 

THỨ SÁU

27/12

-           Học bình thường

-           Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

  Học bình thường

 

THỨ BẢY

28/12

-          Học bình thường.

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

 

   Học bình thường

 

Chủ nhật

29/12

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN : 18

đăng 20:40 13 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

              

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 18

                     Năm học 2019 – 2020

                     Từ ngày  16/12/2019  đến ngày  21/12/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

16/12

 

-          Kiểm tra Học kì I Ngữ văn, Anh văn 6,9 từ 6h45.

-           Lớp 6A7 trực tuần.

 

-          Kiểm tra Học kì I Ngữ văn, Anh văn 7,8 từ 13h.

-          Lớp 7A6 trực tuần.  

THỨ BA

17/12

 

-          Kiểm tra học kì I Toán 6,9 từ 6h45.

-             Kiểm tra học kì I: Hóa 9 từ 9h35.

-           HỌP BCH công đoàn mở rộng từ 9h30.

 

 

-  Kiểm tra học kì I Toán 7,8 từ 13h.

-  Kiểm tra học kì I Hóa 8 từ 15h35.

- Lớp 9A9 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

18/12

 

 -      Học bình thường

-       Lớp 7A1 lao động vệ sinh

   Học bình thường.

 

THỨ NĂM

19/12

 

Học bình thường

Lớp 7A2 lao động vệ sinh

   Học bình thường

 

THỨ SÁU

20/12

      Học bình thường

     

-      Học bình thường

-      Lớp 9A8 lao động vệ sinh

 

 

THỨ BẢY

21/12

Học bình thường

Lớp 7A3 lao động vệ sinh

 

Học bình thường

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Việc bảo quản CSVC, vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 17

đăng 20:20 6 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 17

                     Năm học 2019 – 2020

                      Từ ngày  9/12/2019  đến ngày  14/12/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

9/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A6 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A5 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-           Lớp 6a11 lao động vệ sinh.

THỨ BA

10/12

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Công nghệ 6,9

-          Tiết 2  khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.

 

 

 

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I GDCD6,9

-          Tiết 2  khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 2. Kiểm tra: Đại số 7,8 (T5)

-  Lớp 9A3 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

11/12

 

-  Tiết 1 kiểm tra học kì I Lịch sử 6,9

-   Tiết 2  khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.

 

 

 

-           Tiết 1 kiểm tra học kì I Lịch sử 7,8

-             Tiết 2  khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 2

 - Lớp 6A12 lao động vệ sinh

 

THỨ NĂM

12/12

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Địa lí 6,9

-          Tiết 2  khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Địa lí 7,8

-          Tiết 2 khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

-          Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

13/12

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Vật lí 6,9

-          Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Vật lí 7,8

 -    Tiết 2 khối 7,8 học theo TKB từ tiết 2.

 -     Lớp 9A7 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

14/12

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Sinh học 6,9

-          Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ  tiết 2

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Sinh học 7,8

-          Tiết 2  khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.   

-           Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Việc bảo quản CSVC, vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 16

đăng 18:39 29 thg 11, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                     KẾ HOẠCH TUẦN: 16

                      Năm học 2019 – 2020

                         Từ ngày  2/12/2019  đến ngày  7/12/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

2/12

 

-          Tổ chức Mit tinh tuyên truyền tháng hành động phòng chống HIV/ AIDS trong giờ chào cờ (mỗi lớp 02 lá cờ). Lớp 9A6 sắp xếp bàn ghế. Lớp 6A5 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A4 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-           Lớp 9A2 lao động vệ sinh.

THỨ BA

3/12

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

-  Lớp 9A1 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra: Hình học 6 tiết 1,2 tiết 1 từ 6A1- 6A6, tiết 2 từ 6A7 - 6A12.

-Tiết  5 kiểm tra Tin học 7,8

THỨ TƯ

4/12

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

 - Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.   

 - Lớp 6A7 lao động vệ sinh

 

THỨ NĂM

5/12

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I GDCD6,9

-          Tiết 2  khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

-          Kiểm tra: Tin học 6 (T5).

Kiểm tra: Văn (T4) Tin học 9(T5)

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I GDCD7,8

-          Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

-          Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

6/12

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 -     Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

7/12

-          Họp giao ban GVCN từ 6h45.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

-             Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-            Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Việc bảo quản CSVC, vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 15

đăng 17:46 22 thg 11, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 17:49 22 thg 11, 2019 ]

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 15

                       Năm học 2019 – 2020

                         Từ ngày  25/11/2019  đến ngày  30/11/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

25/11

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A4 trực tuần.

-          Lớp 8A8 lao động vệ sinh

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A3 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

26/11

 

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-    Kiểm tra việc cấp phát bằng tốt nghiệp, kiểm tra hồ sơ công chức – viên chức từ 7h30 ( theo QĐ)

- Lớp 8A4 lao động vệ sinh

 

 

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

 

THỨ TƯ

27/11

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

 - Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

 - Lớp 9A4 lao động vệ sinh từ tiết 3.

 

THỨ NĂM

28/11

 

        Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra: Đại số 9 (tiết 3).

          

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A2 lao động vệ sinh.-          Kiểm tra: Tiếng Việt 8 (tiết 5)

THỨ SÁU

29/11

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 -      Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

30/11

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp  8A6 lao động vệ sinh.

 

      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Việc bảo quản CSVC, vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN: 14

đăng 22:40 15 thg 11, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 14

                       Năm học 2019 – 2020

                        Từ ngày  18/11/2019  đến ngày  23/11/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

18/11

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A3 trực tuần.

-          Lớp 8A1 lao động vệ sinh (bù T13)

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A2 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

19/11

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

-       Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

20/11

 

-          TỌA ĐÀM NGÀY 20/11 CB –GV-NV – HS tập trung lúc 6h45. Hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch. Lớp 9A5 sắp xếp bàn ghế.

-          Lớp 6A3, 7A2 trực tuần (6A3 sân trước, 7A2 sân sau)

 

 Hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch

THỨ NĂM

21/11

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra: Anh Văn 6 (tiết 4), Tiếng Việt 9 (tiết 3).

-          Kiểm tra: Hình học 8 (Tiết 1 từ 8A1 – 8A6, tiết 2 từ 8A7 – 8A12)

-          Chấm sáng kiến kinh nghiệm theo QĐ.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra: Anh Văn 7, Anh Văn 8

(tiết 5)

THỨ SÁU

22/11

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  8A10 lao động vệ sinh.

 

 -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 -     Dự tiết dạy thể nghiệm  chương trình kĩ năng sống khối 6.

Thành phần: Học sinh lớp 6A9, BGH, GVCN lớp 6, tổ tư vấn học đường, QS, tổ trưởng các tổ chuyên môn (các đ/c có tiết báo TT phân công dạy thay). Ban đại diện cha mẹ học sinh K6 (mỗi lớp 01 người) . Thời gian 14h tại Hội trường.

THỨ BẢY

23/11

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp  8A5 lao động vệ sinh.

 

      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

1-10 of 413