KẾ HOẠCH TUẦN: 14

đăng 22:40 15 thg 11, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 14

                       Năm học 2019 – 2020

                        Từ ngày  18/11/2019  đến ngày  23/11/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

18/11

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A3 trực tuần.

-          Lớp 8A1 lao động vệ sinh (bù T13)

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A2 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

19/11

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

-      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

-       Lớp 9A11 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

20/11

 

-          TỌA ĐÀM NGÀY 20/11 CB –GV-NV – HS tập trung lúc 6h45. Hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch. Lớp 9A5 sắp xếp bàn ghế.

-          Lớp 6A3, 7A2 trực tuần (6A3 sân trước, 7A2 sân sau)

 

 Hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch

THỨ NĂM

21/11

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A12 lao động vệ sinh.

-          Kiểm tra: Anh Văn 6 (tiết 4), Tiếng Việt 9 (tiết 3).

-          Kiểm tra: Hình học 8 (Tiết 1 từ 8A1 – 8A6, tiết 2 từ 8A7 – 8A12)

-          Chấm sáng kiến kinh nghiệm theo QĐ.

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra: Anh Văn 7, Anh Văn 8

(tiết 5)

THỨ SÁU

22/11

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-          Lớp  8A10 lao động vệ sinh.

 

 -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 -     Dự tiết dạy thể nghiệm  chương trình kĩ năng sống khối 6.

Thành phần: Học sinh lớp 6A9, BGH, GVCN lớp 6, tổ tư vấn học đường, QS, tổ trưởng các tổ chuyên môn (các đ/c có tiết báo TT phân công dạy thay). Ban đại diện cha mẹ học sinh K6 (mỗi lớp 01 người) . Thời gian 14h tại Hội trường.

THỨ BẢY

23/11

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp  8A5 lao động vệ sinh.

 

      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

Comments