KẾ HOẠCH TUẦN: 15

đăng 17:46 22 thg 11, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 17:49 22 thg 11, 2019 ]

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 15

                       Năm học 2019 – 2020

                         Từ ngày  25/11/2019  đến ngày  30/11/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

25/11

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A4 trực tuần.

-          Lớp 8A8 lao động vệ sinh

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A3 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

26/11

 

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

-    Kiểm tra việc cấp phát bằng tốt nghiệp, kiểm tra hồ sơ công chức – viên chức từ 7h30 ( theo QĐ)

- Lớp 8A4 lao động vệ sinh

 

 

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

 

THỨ TƯ

27/11

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

 - Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

 - Lớp 9A4 lao động vệ sinh từ tiết 3.

 

THỨ NĂM

28/11

 

        Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Kiểm tra: Đại số 9 (tiết 3).

          

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 6A2 lao động vệ sinh.-          Kiểm tra: Tiếng Việt 8 (tiết 5)

THỨ SÁU

29/11

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 -      Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

30/11

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp  8A6 lao động vệ sinh.

 

      Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Việc bảo quản CSVC, vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

 

 

 

 

Comments