KẾ HOẠCH TUẦN: 16

đăng 18:39 29 thg 11, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                     KẾ HOẠCH TUẦN: 16

                      Năm học 2019 – 2020

                         Từ ngày  2/12/2019  đến ngày  7/12/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

2/12

 

-          Tổ chức Mit tinh tuyên truyền tháng hành động phòng chống HIV/ AIDS trong giờ chào cờ (mỗi lớp 02 lá cờ). Lớp 9A6 sắp xếp bàn ghế. Lớp 6A5 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A4 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-           Lớp 9A2 lao động vệ sinh.

THỨ BA

3/12

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

-  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.    

-  Lớp 9A1 lao động vệ sinh.

- Kiểm tra: Hình học 6 tiết 1,2 tiết 1 từ 6A1- 6A6, tiết 2 từ 6A7 - 6A12.

-Tiết  5 kiểm tra Tin học 7,8

THỨ TƯ

4/12

 

   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 

 - Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.   

 - Lớp 6A7 lao động vệ sinh

 

THỨ NĂM

5/12

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I GDCD6,9

-          Tiết 2  khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

-          Kiểm tra: Tin học 6 (T5).

Kiểm tra: Văn (T4) Tin học 9(T5)

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I GDCD7,8

-          Tiết 2 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

-          Lớp 6A6 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

6/12

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu

 

 -     Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 -     Lớp 6A10 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

7/12

-          Họp giao ban GVCN từ 6h45.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

-             Họp giao ban GVCN từ 12h45.

-            Khối 7,8 học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Việc bảo quản CSVC, vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

 

 

 

 

Comments