KẾ HOẠCH TUẦN: 17

đăng 20:20 6 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 17

                     Năm học 2019 – 2020

                      Từ ngày  9/12/2019  đến ngày  14/12/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

9/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A6 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-          Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-          Lớp 7A5 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-           Lớp 6a11 lao động vệ sinh.

THỨ BA

10/12

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Công nghệ 6,9

-          Tiết 2  khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.

 

 

 

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I GDCD6,9

-          Tiết 2  khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 2. Kiểm tra: Đại số 7,8 (T5)

-  Lớp 9A3 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

11/12

 

-  Tiết 1 kiểm tra học kì I Lịch sử 6,9

-   Tiết 2  khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.

 

 

 

-           Tiết 1 kiểm tra học kì I Lịch sử 7,8

-             Tiết 2  khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 2

 - Lớp 6A12 lao động vệ sinh

 

THỨ NĂM

12/12

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Địa lí 6,9

-          Tiết 2  khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Địa lí 7,8

-          Tiết 2 khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 1.

-          Lớp 6A8 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

13/12

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Vật lí 6,9

-          Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Vật lí 7,8

 -    Tiết 2 khối 7,8 học theo TKB từ tiết 2.

 -     Lớp 9A7 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

14/12

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Sinh học 6,9

-          Tiết 2 khối 6,9 học theo thời khóa biểu từ  tiết 2

 

-          Tiết 1 kiểm tra học kì I Sinh học 7,8

-          Tiết 2  khối 7,8 học theo thời khóa biểu từ tiết 2.   

-           Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Việc bảo quản CSVC, vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

Comments