KẾ HOẠCH TUẦN : 18

đăng 20:40 13 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

              

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 18

                     Năm học 2019 – 2020

                     Từ ngày  16/12/2019  đến ngày  21/12/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

16/12

 

-          Kiểm tra Học kì I Ngữ văn, Anh văn 6,9 từ 6h45.

-           Lớp 6A7 trực tuần.

 

-          Kiểm tra Học kì I Ngữ văn, Anh văn 7,8 từ 13h.

-          Lớp 7A6 trực tuần.  

THỨ BA

17/12

 

-          Kiểm tra học kì I Toán 6,9 từ 6h45.

-             Kiểm tra học kì I: Hóa 9 từ 9h35.

-           HỌP BCH công đoàn mở rộng từ 9h30.

 

 

-  Kiểm tra học kì I Toán 7,8 từ 13h.

-  Kiểm tra học kì I Hóa 8 từ 15h35.

- Lớp 9A9 lao động vệ sinh.

 

THỨ TƯ

18/12

 

 -      Học bình thường

-       Lớp 7A1 lao động vệ sinh

   Học bình thường.

 

THỨ NĂM

19/12

 

Học bình thường

Lớp 7A2 lao động vệ sinh

   Học bình thường

 

THỨ SÁU

20/12

      Học bình thường

     

-      Học bình thường

-      Lớp 9A8 lao động vệ sinh

 

 

THỨ BẢY

21/12

Học bình thường

Lớp 7A3 lao động vệ sinh

 

Học bình thường

 

Chủ nhật

 

GHI CHÚ:

          GVCN HDHS tự kiểm tra: Việc bảo quản CSVC, vệ sinh phòng học, cây xanh trong lớp học

 

 

 

 

Comments