KẾ HOẠCH TUẦN: 19

đăng 01:43 21 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 01:46 21 thg 12, 2019 ]

                     KẾ HOẠCH TUẦN: 19

                     Năm học 2019 – 2020

                      Từ ngày  23/12/2019  đến ngày  28/12/2019

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

23/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A8 trực tuần.

-         Học bình thường

-           GVCN  các lớp hướng dẫn học sinh  tự kiểm tra CSVC chuẩn bị cho công tác kiểm kê của nhà trường.

 

-       Học bình thường

-          Lớp 7A7 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-           Lớp 6a1 lao động vệ sinh.

-           GVCN  các lớp hướng dẫn học sinh  tự kiểm tra CSVC chuẩn bị cho công tác kiểm kê của nhà trường.

 

THỨ BA

24/12

 

-         Học bình thường.

-          Lớp 7A5 lao động vệ sinh.

 Hoc bình thường

 

THỨ TƯ

25/12

 

- HỌP XÉT 02 MẶT GIÁO DỤC từ 7h30. Từ 7h 30 – 9h khối 6,9. Từ 9h15 đến 11h khối 7,8 (TP: BGH, GVCN, GVBM, TPT, QS)

-  Học sinh nghỉ học.

Lớp 7A6 lao động vệ sinh từ 7h – 9h.

 

-           Học sinh nghỉ học.

-          Giáo viên hoàn thành điểm.

THỨ NĂM

26/12

 

-          Học bình thường

-          HỌP BAN THI ĐUA từ 8h

-          Lớp 7A7  lao động vệ sinh.

  Học bình thường

 

THỨ SÁU

27/12

-           Học bình thường

-           Lớp 7A8 lao động vệ sinh.

  Học bình thường

 

THỨ BẢY

28/12

-          Học bình thường.

-          Lớp 7A4 lao động vệ sinh.

 

   Học bình thường

 

Chủ nhật

29/12

 

 

 

 

 

 

 

Comments