KẾ HOẠCH TUẦN: 20

đăng 01:48 28 thg 12, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 20

                     Năm học 2019 – 2020

                      Từ ngày  30/12/2019  đến ngày  4/1/2020

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

30/12

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A9 trực tuần.

-          Khối 6,9 học bình thường.

-           Lớp 7A10 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8 học bình thường.

-          Lớp 7A8 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

31/12 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu sáng thứ 4 (cả phụ đạo)

 

 Khối 7,8  học theo thời khóa biểu chiều thứ 4 (cả phụ đạo). HS tổng vệ sinh trường vào giờ ra chơi tiết 3 . Người phụ trách: GVCN có tiết, QS, Y tế.

 

THỨ TƯ

1/1

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

THỨ NĂM

2/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường

-          HỌP BAN THI ĐUA từ 8h

-          Lớp 7A11  lao động vệ sinh.

  Khối 7,8  học bình thường.

 

 

THỨ SÁU

3/1

-          Khối 6,9  học bình thường

-          Lớp 7A12  lao động vệ sinh.

-          Khối 7,8  học  bình thường.

-          HỌP CHI BỘ từ 14h.

 

THỨ BẢY

4/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường.

-          Lớp 7A9  lao động vệ sinh.

 

  

Khối 7,8  học bình thường.

 

Chủ nhật

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments