KẾ HOẠCH TUẦN: 21

đăng 00:39 4 thg 1, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                    KẾ HOẠCH TUẦN: 21

                    Năm học 2019 – 2020

                       Từ ngày  6/1/2020  đến ngày   11/1/2020

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

6/1

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A10 trực tuần.

-          Khối 6,9 học bình thường.

-          Các đ/c Đảng viên dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng tại Hội trường UBND xã.

-           Lớp 8A1 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8 học bình thường.

-          Lớp 7A9 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

 

THỨ BA

7/1 

-          Khối 6,9 học bình thường.

-           Lớp 8A9 lao động vệ sinh.

 

  Khối 7,8 học bình thường.

 

THỨ TƯ

8/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường.

-           Lớp 8A11 lao động vệ sinh.

 

  Khối 7,8 học bình thường.

 

THỨ NĂM

9/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường tiết 1,2. Tiết 3 khối 6 nghỉ.

-          Lớp 8A2 lao động vệ sinh tiết 1,2.

-          HỌP HỘI ĐỒNG từ 9h.

 

  Khối 7,8  học bình thường.

 

 

THỨ SÁU

10/1

-          Khối 6,9  học bình thường

-          Lớp 8A3 lao động vệ sinh.

 

-          Khối 7,8  học  bình thường.

-          ĐẠI HỘI  CHI BỘ từ 13h30

 

THỨ BẢY

11/1

-          Khối 6,9 học bình thường. Lớp 8A4 lao động vệ sinh

-          SƠ KẾT HỌC KÌ I (trong giờ sinh hoạt lớp)

 

-          Khối 7,8  học bình thường.

-          SƠ KẾT HỌC KÌ I (trong giờ sinh hoạt lớp)

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

Comments