KẾ HOẠCH TUẦN: 22

đăng 00:54 11 thg 1, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

                   KẾ HOẠCH TUẦN: 22

                    Năm học 2019 – 2020

                       Từ ngày  13/1/2020  đến ngày   18/1/2020

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

         BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

13/1

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A11 trực tuần.

-          Khối 6,9 học bình thường.

-           Lớp 8A8 lao động vệ sinh.

-          Nhà trường trao đổi với HS lớp 9 tham dự kì thi HS giỏi văn hóa cấp Huyện trong giờ ra chơi tiết 2 tại phòng Phòng họp giáo viên.

-          Khối 7,8 học bình thường.

-          Lớp 7A10 trực tuần. Chào cờ đầu tuần.

-          Nhà trường trao đổi với HS lớp 8 tham dự kì thi HS giỏi văn hóa cấp Huyện trong giờ ra chơi tiết 3 tại phòng Phòng họp giáo viên.

THỨ BA

14/1 

Khối 6,9 học bình thường.

 

 

-          Khối 7,8 học từ 12h45. Lớp 6A2 lao động vệ sinh.

-           Giao lưu với HS lớp 7A1 trường THCS Nguyễn Du –Bà Rịa trong giờ ra chơi tiết 3. Đối tượng tham gia: HS khối buổi chiều, HS được nhận quà khối buổi sáng 9 (theo danh sách TPT lập)

 

THỨ TƯ

15/1

 

           Khối 6,9 học bình thường.

 

-          Khối 7,8 học bình thường.

-          Lớp 6A3 lao động vệ sinh.

 

THỨ NĂM

16/1

 

-          Khối 6,9 học bình thường.

-          HS tham dự kì thi HS giỏi văn hóa cấp Huyện tập trung tại trường 5h45.

-          Kiểm tra Số học 6 (T4)

-          Lớp 8A5, Đoàn thanh niên lao động sắp xếp bàn ghế từ 7h30.

-          Khối 7,8  học  tiết 1,2,3. Tiết 4,5 HS nghỉ học , CB-GV-NV tham gia giao lưu thể thao tại sân bóng đá  Cao Toàn. 17 h  Liên hoan tại quán Đồng Quê.

-          Lớp 6A4 lao động vệ sinh.

 

THỨ SÁU

17/1

Khối 6,9  học bình thường

 

-          Khối 7,8  học bình thường.

-          Lớp 6A9 lao động vệ sinh.

 

THỨ BẢY

18/1

Khối 6,9 học bình thường.

-          Khối 7,8  học bình thường.

-          Lớp 6A6 lao động tổng vệ sinh.

-          GVCN hướng dẫn học sinh tổng vệ sinh lớp học trong tiết  sinh hoạt lớp. Người kiểm tra: BGH, TPT, Y tế

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

Comments