Nghỉ Tết Nguyên Đán - KẾ HOẠCH TUÂN 23 (sau Tết)

đăng 23:32 17 thg 1, 2020 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc

              Nghỉ Tết Nguyên Đán CANH TÝ  từ 19/01/2020 đến hết ngày 2/2/2020 (tức 25/12 Âm lịch đến hết ngày 9/1 Âm lịch). Trực TẾT theo kế hoạch.

                  

                  KẾ HOẠCH TUẦN: 23 (tuần sau tết)

                      Năm học 2019 - 2020

                        Từ ngày 3/2/ 2020 đến ngày 8/2/ 2020

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

3/2

 

  -   Chào cờ đầu tuần. Lớp 6A12  trực tuần.  Lớp 8A10 lao động vệ sinh.

 -    Khối 6,9 học bình thường.

 

  -  Khối 7,8 học bình thường.

   - Lớp 7A11 trực tuần.

  -  Chào cờ đầu tuần.

    

THỨ BA

4/2

 

 -   Khối 6,9 học bình thường.

 -    Lớp 8A7 lao động vệ sinh.

 

    Khối 7,8  học bình thường.

 

 

 

THỨ TƯ

5/2

 

  Khối 6,9 học bình thường.

 

- Khối 7,8 học bình thường.

- Lớp 6A12 lao động tổng vệ sinh.

 

THỨ NĂM

6/2

 

- Từ ngày 6/2 CÁC LỚP HỌC PHỤ ĐẠO THEO TKB.

-   Khối 6,9 học bình thường

 

 -   Khối 7,8 học bình thường

  -  Lớp 6A10 lao động tổng vệ sinh.

THỨ SÁU

7/2

Khối 6,9 học bình thường

 

- Khối 7,8 học  bình thường

- Lớp 6A11 lao động vệ sinh.

THỨ BẢY

8/2

Khối 6,9 học bình thường

 

  - Khối 7,8 học bình thường

  - Lớp 6A7 lao động vệ sinh.

Chủ nhật

 

 

 

Comments