KHEN THƯỞNG

  • Danh sách học sinh Giỏi, Tiên tiến học kỳ I năm học 2009 - 2010 Căn cứ quyết định số 86/QĐ-THCS ngày 28/12/2009 của Hiệu trưởng trường THCS Hòa Hiệp. Về việc khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh ...
    Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Danh sách học sinh Giỏi, Tiên tiến học kỳ I năm học 2009 - 2010

đăng 19:47 5 thg 1, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Căn cứ quyết định số 86/QĐ-THCS ngày 28/12/2009 của Hiệu trưởng trường THCS Hòa Hiệp. Về việc khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, Tiên tiến trong học kỳ I năm học 2009 - 2010 theo danh sách sau :
 

TT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

LỚP

HỌC LỰC

HẠNH KIỂM

DANH HIỆU

Số KT

1

Lê Văn Từ

6A1

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

001.2009/HKI

2

Nguyễn Thu Hiền

6A10

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

002.2009/HKI

3

Nguyễn Hồng Phi

6A10

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

003.2009/HKI

4

Nguyễn Thị Kim Thoa

6A10

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

004.2009/HKI

5

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

6A10

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

005.2009/HKI

6

Trần Phi Hoàng

6A11

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

006.2009/HKI

7

Trần Thị Ánh Linh

6A13

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

007.2009/HKI

8

Nguyễn Thành Công

6A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

008.2009/HKI

9

Nguyễn Duy Khánh

6A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

009.2009/HKI

10

Trần Thị Kim Nga

6A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

010.2009/HKI

11

Trần Thị Thư

6A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

011.2009/HKI

12

Nguyễn Công Bảy

6A3

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

012.2009/HKI

13

Tăng Hoàng Ân

6A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

013.2009/HKI

14

Nguyễn Hoàng Lan Anh

6A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

014.2009/HKI

15

Lê Thị Ngọc Hân

6A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

015.2009/HKI

16

Trần Trung Nam

6A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

016.2009/HKI

17

Nguyễn Thị Thu Hiền

6A5

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

017.2009/HKI

18

Nguyễn Công Đăng

6A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

018.2009/HKI

19

Nguyễn Thị Hồng Nhung

6A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

019.2009/HKI

20

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

6A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

020.2009/HKI

21

Nguyễn Thị Trương Hà

7A1

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

021.2009/HKI

22

Vũ Thị Ngọc Mai

7A1

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

022.2009/HKI

23

Lê Thị Ngọc Trâm

7A10

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

023.2009/HKI

24

Trần Thị Thùy Trang

7A10

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

024.2009/HKI

25

Lê Thị Diễm My

7A11

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

025.2009/HKI

26

Trần Thế Nam

7A11

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

026.2009/HKI

27

Lê Thành Đạt

7A12

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

027.2009/HKI

28

Phan Thanh Khoa

7A13

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

028.2009/HKI

29

Phạm Thị Ánh

7A14

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

029.2009/HKI

30

Trịnh Thị Kim Hoa

7A14

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

030.2009/HKI

31

Bùi Quốc Vũ

7A14

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

031.2009/HKI

32

Nguyễn Minh Dũng

7A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

032.2009/HKI

33

Trương Thị Ngọc Hằng

7A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

033.2009/HKI

34

Trương Anh Thúy

7A5

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

034.2009/HKI

35

Nguyễn Đức Nhật

7A6

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

035.2009/HKI

36

Nguyễn Chí Cước

7A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

036.2009/HKI

37

Đoàn Minh Tiền

7A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

037.2009/HKI

38

Mai Thị Mỹ Duyên

7A8

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

038.2009/HKI

39

Trần Thị Thu Huyền

7A8

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

039.2009/HKI

40

Nguyễn Thị Ái Nhi

7A8

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

040.2009/HKI

41

Nguyễn Đình Bảo

7A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

041.2009/HKI

42

Võ Thành Đạt

7A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

042.2009/HKI

43

Trần Thị Thảo Nhi

7A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

043.2009/HKI

44

Trần Thị Tuyết Như

7A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

044.2009/HKI

45

Lê Thị Thanh Tuyền

7A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

045.2009/HKI

46

An Thị Thu Hà

8A1

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

046.2009/HKI

47

Phạm Thị Thanh Trầm

8A1

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

047.2009/HKI

48

Nguyễn Thị Minh

8A10

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

048.2009/HKI

49

Lê Anh Quốc

8A10

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

049.2009/HKI

50

Nguyễn Thị Thu Hiền

8A12

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

050.2009/HKI

51

Nguyễn Thị Lệ Quyên

8A12

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

051.2009/HKI

52

Phạm Ái Nhân

8A13

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

052.2009/HKI

53

Nguyễn Xuân Quý

8A13

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

053.2009/HKI

54

Đỗ Thị Bích Diễm

8A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

054.2009/HKI

55

Trần Quốc Đạt

8A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

055.2009/HKI

56

Nguyễn Thị Thanh

8A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

056.2009/HKI

57

Phạm Trúc Vy

8A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

057.2009/HKI

58

Nguyễn Thị Cẩm Tú

8A3

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

058.2009/HKI

59

Nguyễn Thị Thảo Vy

8A3

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

059.2009/HKI

60

Trần Bảo Vy

8A3

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

060.2009/HKI

61

Trần Thị Thu Hà

8A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

061.2009/HKI

62

Trần Thị Hồ Mơ

8A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

062.2009/HKI

63

Hoàng Thị Bích Trâm

8A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

063.2009/HKI

64

Huỳnh Thị Ny Na

8A5

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

064.2009/HKI

65

Trần Trung Nghĩa

8A5

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

065.2009/HKI

66

Nguyễn Thị Diệu Oanh

8A5

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

066.2009/HKI

67

Phan Thị Hải Yến

8A5

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

067.2009/HKI

68

Văn Mỹ Diệu

8A6

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

068.2009/HKI

69

Nguyễn Hồng Duy

8A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

069.2009/HKI

70

Ịp Thoại Duyên

8A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

070.2009/HKI

71

Phan Văn Hùng

8A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

071.2009/HKI

72

Vòng Kas Mạnh

8A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

072.2009/HKI

73

Nguyễn Hà Phương

8A8

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

073.2009/HKI

74

Trương Diệu Ái

8A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

074.2009/HKI

75

Phạm Thị Linh

9A1

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

075.2009/HKI

76

Nguyễn Thị Việt Trinh

9A1

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

076.2009/HKI

77

Nguyễn Thị Thu Hoa

9A10

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

077.2009/HKI

78

Nguyễn Vũ Hào

9A11

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

078.2009/HKI

79

Đào Cao Đại

9A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

079.2009/HKI

80

Trần Thị Nhung

9A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

080.2009/HKI

81

Trần Bảo Quyên

9A2

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

081.2009/HKI

82

Trần Bảo Phụng

9A3

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

082.2009/HKI

83

Lâm Thị Tuyên

9A4

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

083.2009/HKI

84

Nguyễn Thi Hoa

9A5

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

084.2009/HKI

85

Nguyễn Thị Như Phượng

9A5

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

085.2009/HKI

86

Lê Nhật Thanh

9A6

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

086.2009/HKI

87

Nguyễn Thị Hằng

9A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

087.2009/HKI

88

Phạm Thị Thanh Nhàn

9A7

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

088.2009/HKI

89

Nguyễn Thị Lệ Chi

9A8

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

089.2009/HKI

90

Nguyễn Thanh Sơn

9A8

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

090.2009/HKI

91

Thái Viết Vương

9A8

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

091.2009/HKI

92

Trương Như Phúc

9A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

092.2009/HKI

93

Trần Đức Thành

9A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

093.2009/HKI

94

Phan Văn Dũng

6A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

094.2009/HKI

95

Trần Thị Quỳnh Giang

6A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

095.2009/HKI

96

Nguyễn Văn Huy

6A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

096.2009/HKI

97

Lê Văn Nga

6A1

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

097.2009/HKI

98

Trần Thị Hồ Ngân

6A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

098.2009/HKI

99

Nguyễn Thị Phượng

6A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

099.2009/HKI

100

Lộc Minh Thắng

6A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

100.2009/HKI

101

Cao Danh Huyền Đức

6A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

101.2009/HKI

102

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

6A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

102.2009/HKI

103

Trần Thị Phương Ly

6A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

103.2009/HKI

104

Trần Ngọc Việt

6A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

104.2009/HKI

105

Nguyễn Thị Kim Anh

6A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

105.2009/HKI

106

Nguyễn Tuyết Anh

6A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

106.2009/HKI

107

Nguyễn Hải Dương

6A11

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

107.2009/HKI

108

Nguyễn Thành Đạt

6A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

108.2009/HKI

109

Ngô Thị Thanh Mai

6A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

109.2009/HKI

110

Nguyễn Thị Kim Oanh

6A11

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

110.2009/HKI

111

Nguyễn Thị Bích Trang

6A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

111.2009/HKI

112

Phạm Thủy Trúc

6A11

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

112.2009/HKI

113

Mai Đại Dương

6A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

113.2009/HKI

114

Nguyễn Thị Huệ

6A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

114.2009/HKI

115

Trần Thị Hồng Nở

6A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

115.2009/HKI

116

Trần Đình Thuần

6A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

116.2009/HKI

117

Lý Quãng Trường

6A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

117.2009/HKI

118

Võ Minh Đạo

6A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

118.2009/HKI

119

Biện Thị Ngọc Minh

6A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

119.2009/HKI

120

Mạc Thị Thanh Nga

6A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

120.2009/HKI

121

Nguyễn Thị Quỳnh Như

6A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

121.2009/HKI

122

Nguyễn Thị Thanh Thúy

6A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

122.2009/HKI

123

Nguyễn Thị Bình

6A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

123.2009/HKI

124

Nguyễn Thị Hoa Cảnh

6A14

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

124.2009/HKI

125

Trần Thị Kim Cương

6A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

125.2009/HKI

126

Phạm Mỹ Duyên

6A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

126.2009/HKI

127

Nguyễn Chí Hùng

6A14

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

127.2009/HKI

128

Trần Thị Anh Khoa

6A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

128.2009/HKI

129

Phạm Kiều Mi

6A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

129.2009/HKI

130

Nguyễn Thị Kim Oanh

6A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

130.2009/HKI

131

Phạm Thị Phương Thảo

6A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

131.2009/HKI

132

Ngô Thị Yến

6A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

132.2009/HKI

133

Trần Thị Mỹ Dung

6A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

133.2009/HKI

134

Lê Phi Hổ

6A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

134.2009/HKI

135

Trần Thị Hoan

6A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

135.2009/HKI

136

Trần Thị Kim Hồng

6A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

136.2009/HKI

137

Vũ Văn Huỳnh

6A2

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

137.2009/HKI

138

Võ Đình Khôi Nguyên

6A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

138.2009/HKI

139

Phạm Công Quyền

6A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

139.2009/HKI

140

Hỏa Thị Thu Thắm

6A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

140.2009/HKI

141

Võ Trần Quế Chi

6A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

141.2009/HKI

142

Nguyễn Thị Yến Nhi

6A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

142.2009/HKI

143

Lê Thu Thủy

6A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

143.2009/HKI

144

Dương Văn Tuấn

6A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

144.2009/HKI

145

Lê Thị Huyền Diệu

6A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

145.2009/HKI

146

Trần Tiến Dũng

6A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

146.2009/HKI

147

Nguyễn Thành Được

6A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

147.2009/HKI

148

Đỗ Thị Thu Hằng

6A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

148.2009/HKI

149

Nguyễn Lê Trung Hiếu

6A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

149.2009/HKI

150

Vòng Kas Lìn

6A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

150.2009/HKI

151

Mai Tấn Phương

6A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

151.2009/HKI

152

Nguyễn Thị Hoa Hạ

6A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

152.2009/HKI

153

Cao Thế Hùng

6A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

153.2009/HKI

154

Trịnh Thị Mỹ Hương

6A5

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

154.2009/HKI

155

Hoàng Đình Lâm

6A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

155.2009/HKI

156

Hồ Thị Kiều Liên

6A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

156.2009/HKI

157

Nguyễn Huỳnh Mai Nhi

6A5

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

157.2009/HKI

158

Phạm Thị Thu Thảo

6A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

158.2009/HKI

159

Nguyễn Thị Thùy Tiên

6A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

159.2009/HKI

160

An Duy Tùng

6A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

160.2009/HKI

161

Ngô Quốc Bảo

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

161.2009/HKI

162

Nguyễn Minh Chiến

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

162.2009/HKI

163

Nguyễn Dương Phương Chinh

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

163.2009/HKI

164

Nguyễn Thị Hương

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

164.2009/HKI

165

Lê Thị Tuyết Lan

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

165.2009/HKI

166

Trần Minh Nguyên

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

166.2009/HKI

167

Vũ Thị Kim Nhi

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

167.2009/HKI

168

Nguyễn Lâm Thuận

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

168.2009/HKI

169

Nguyễn Văn Tín

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

169.2009/HKI

170

Phạm Công Tuấn

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

170.2009/HKI

171

Nguyễn Thanh Tùng

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

171.2009/HKI

172

Trương Vũ Xuân

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

172.2009/HKI

173

Nguyễn Thị Kim Yến

6A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

173.2009/HKI

174

Nguyễn Thế Hiển

6A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

174.2009/HKI

175

Nguyễn Minh Nhật

6A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

175.2009/HKI

176

Nguyễn Thị Thảo

6A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

176.2009/HKI

177

Nguyễn Thị Hồng Trang

6A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

177.2009/HKI

178

Tống Ngọc Đức

6A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

178.2009/HKI

179

Trần Thị Thúy Hằng

6A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

179.2009/HKI

180

Hoàng Gia Kinh

6A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

180.2009/HKI

181

Đinh Ngọc Lợi

6A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

181.2009/HKI

182

Gín Sâu Phắn

6A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

182.2009/HKI

183

Trần Văn Phú

6A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

183.2009/HKI

184

Trần Thị Thu Thảo

6A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

184.2009/HKI

185

Nguyễn Tiến Vũ

6A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

185.2009/HKI

186

Phan Thị Giang

6A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

186.2009/HKI

187

Vũ Thị Thanh Hiền

6A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

187.2009/HKI

188

Trần Thị My Ly

6A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

188.2009/HKI

189

Trần Tấn Phát

6A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

189.2009/HKI

190

Phan Trí Thông

6A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

190.2009/HKI

191

Lê Văn Tường

6A9

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

191.2009/HKI

192

Phạm Thị Hằng

7A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

192.2009/HKI

193

Nguyễn Thị Mai

7A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

193.2009/HKI

194

Nguyễn Thị Hồng Nhung

7A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

194.2009/HKI

195

Lê Văn Thắng

7A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

195.2009/HKI

196

Triệu Thị Điệp Thương

7A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

196.2009/HKI

197

Nguyễn Thị Hồng Tươi

7A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

197.2009/HKI

198

Trần Thị Bội Tuyền

7A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

198.2009/HKI

199

Nguyễn Trung Chính

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

199.2009/HKI

200

Hồ Thị Thanh Duyên

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

200.2009/HKI

201

Phạm Thị Đào

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

201.2009/HKI

202

Đinh Thị Lệ Hằng

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

202.2009/HKI

203

Bùi Thị Thảo Hiền

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

203.2009/HKI

204

Lã Xuân Hoà

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

204.2009/HKI

205

Trần Thị Mai Nga

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

205.2009/HKI

206

Nguyễn Thị Hồng Sương

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

206.2009/HKI

207

Nguyễn Thành Tâm

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

207.2009/HKI

208

Nguyễn Thị Thảo

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

208.2009/HKI

209

Trần Thị Thanh Thúy

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

209.2009/HKI

210

Võ Tá Tuyến

7A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

210.2009/HKI

211

Kim Huynh

7A11

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

211.2009/HKI

212

Trần Thị Lệ Mến

7A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

212.2009/HKI

213

Nguyễn Thanh Tâm

7A11

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

213.2009/HKI

214

Nguyễn Thị Thắm

7A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

214.2009/HKI

215

Phan Trần Hoài Vũ

7A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

215.2009/HKI

216

Mai Mộng Huyền

7A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

216.2009/HKI

217

Trần Thị Kim Ngân

7A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

217.2009/HKI

218

Huỳnh Thị Bảo Nhi

7A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

218.2009/HKI

219

Nguyễn Thị Thái

7A12

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

219.2009/HKI

220

Trương Thị Kim Thoa

7A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

220.2009/HKI

221

Trần Văn Vinh

7A12

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

221.2009/HKI

222

Hùynh Như Hảo

7A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

222.2009/HKI

223

Đặng Thị Khánh Ly

7A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

223.2009/HKI

224

Đặng Lê Thị Thúy Nga

7A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

224.2009/HKI

225

Trần Thị Hồng Ngọc

7A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

225.2009/HKI

226

Nguyễn Thị Phượng

7A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

226.2009/HKI

227

Trần Thảo Trần

7A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

227.2009/HKI

228

Vũ Nguyễn Thùy Duyên

7A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

228.2009/HKI

229

Phạm Thị Hằng

7A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

229.2009/HKI

230

Lâm Thùy Yến Linh

7A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

230.2009/HKI

231

Lương Thúy Ngân

7A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

231.2009/HKI

232

Nguyễn Thị Ngọc

7A14

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

232.2009/HKI

233

Phạm Thị Bích Công

7A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

233.2009/HKI

234

Vũ Thị Thùy Dương

7A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

234.2009/HKI

235

Nguyễn Huy Hoàng

7A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

235.2009/HKI

236

Võ Thị Kim

7A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

236.2009/HKI

237

Nguyễn Thị Thùy Trang

7A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

237.2009/HKI

238

Trần Thị Tú Trinh

7A2

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

238.2009/HKI

239

Hoàng Văn Tùng

7A2

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

239.2009/HKI

240

Nguyễn Thị Hường

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

240.2009/HKI

241

Trần Mỹ Lai

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

241.2009/HKI

242

Đinh Văn Lợi

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

242.2009/HKI

243

Hồ Thị Mơ

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

243.2009/HKI

244

Nguyễn Hoài Nam

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

244.2009/HKI

245

Lê Thị Nga

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

245.2009/HKI

246

Phạm Phong Phú

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

246.2009/HKI

247

Nguyễn Thị Thanh Tâm

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

247.2009/HKI

248

Trần Thị Trinh

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

248.2009/HKI

249

Trương Thị Tú Trinh

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

249.2009/HKI

250

Vũ Thị Hồng Vân

7A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

250.2009/HKI

251

Trần Thị Liên

7A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

251.2009/HKI

252

Nhâm Thị Ánh Nguyệt

7A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

252.2009/HKI

253

Hồ Thị Kiều Oanh

7A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

253.2009/HKI

254

Nguyễn Thị Hồng Thanh

7A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

254.2009/HKI

255

Võ Thị Thủy Tiên

7A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

255.2009/HKI

256

Dương Thị Châu

7A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

256.2009/HKI

257

Nguyễn Thị Hằng

7A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

257.2009/HKI

258

Trần Thị Thúy Ngân

7A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

258.2009/HKI

259

Nguyễn Hồng Phúc

7A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

259.2009/HKI

260

Phạm Thị Thu Thảo

7A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

260.2009/HKI

261

Nguyễn Đình Tiền

7A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

261.2009/HKI

262

Nguyễn Như Hải Yến

7A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

262.2009/HKI

263

Dương Nguyệt Anh

7A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

263.2009/HKI

264

Trần Gia Hân

7A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

264.2009/HKI

265

Lê Thị Hải Kim

7A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

265.2009/HKI

266

Trần Thị Thu Trúc

7A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

266.2009/HKI

267

Nguyễn Bùi Như Ý

7A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

267.2009/HKI

268

Trịnh Thị Yến

7A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

268.2009/HKI

269

Trịnh Lưu Ngọc Khánh

7A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

269.2009/HKI

270

Trần Duy Quang

7A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

270.2009/HKI

271

Lê Ngọc Thái

7A7

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

271.2009/HKI

272

Nguyễn Thị Yến Thanh

7A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

272.2009/HKI

273

Trần Thị Thu Thủy

7A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

273.2009/HKI

274

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

7A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

274.2009/HKI

275

Voòng Ngọc Trâm

7A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

275.2009/HKI

276

Trần Biên Cương

7A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

276.2009/HKI

277

Nguyễn Thị Bích Hằng

7A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

277.2009/HKI

278

Trần Xuân Huy

7A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

278.2009/HKI

279

Ngô Xuân Phúc

7A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

279.2009/HKI

280

Võ Thùy Tường Vy

7A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

280.2009/HKI

281

Phạm Thị Hồng Duyên

7A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

281.2009/HKI

282

Nguyễn Thảo Linh

7A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

282.2009/HKI

283

Đỗ Thị Bích Ngọc

7A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

283.2009/HKI

284

Lâm Ngọc Phụng

7A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

284.2009/HKI

285

Tăng Trường Thái

7A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

285.2009/HKI

286

Trần Quang Đường

8A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

286.2009/HKI

287

Lê Thị Hoài

8A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

287.2009/HKI

288

Phan Văn Mạnh

8A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

288.2009/HKI

289

Nguyễn Thị Như Thảo

8A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

289.2009/HKI

290

Nguyễn Thị Bích Thì

8A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

290.2009/HKI

291

Nguyễn Thị Thanh Thủy

8A1

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

291.2009/HKI

292

Nguyễn Thị Nga

8A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

292.2009/HKI

293

Thái Thị Nhàn

8A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

293.2009/HKI

294

Nguyễn Chí Bảo

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

294.2009/HKI

295

Nguyễn Thị Thanh Hằng

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

295.2009/HKI

296

Cổ Thị Hồng Hạnh

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

296.2009/HKI

297

Lê Duy Khanh

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

297.2009/HKI

298

Nguyễn Ngọc Đăng Khoa

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

298.2009/HKI

299

Thiều Thị Phụng Liên

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

299.2009/HKI

300

Trần Thị Cẩm Linh

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

300.2009/HKI

301

Phạm Minh Luân

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

301.2009/HKI

302

Vòng Say Phu

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

302.2009/HKI

303

Nguyễn Quang Trường

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

303.2009/HKI

304

Trương Công Vinh

8A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

304.2009/HKI

305

Vòng Ngọc Bình

8A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

305.2009/HKI

306

Trịnh Hoài Lệ

8A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

306.2009/HKI

307

Phạm Ngọc Minh

8A12

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

307.2009/HKI

308

Trần Anh Tài

8A12

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

308.2009/HKI

309

Võ Thị Quế Anh

8A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

309.2009/HKI

310

Phạm Thị Mỹ Châu

8A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

310.2009/HKI

311

Vương Thị Đào

8A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

311.2009/HKI

312

Trần Hoàng Thúy Hằng

8A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

312.2009/HKI

313

Nguyễn Thị Ngọc Thiệt

8A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

313.2009/HKI

314

Nguyễn Thị Ái Xuân

8A13

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

314.2009/HKI

315

Tạ Thanh Bình

8A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

315.2009/HKI

316

Lệ Thị Thanh Hằng

8A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

316.2009/HKI

317

Võ Thị Thúy Kiều

8A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

317.2009/HKI

318

Nguyễn Thị Chiêm Mai

8A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

318.2009/HKI

319

Phan Tấn Sang

8A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

319.2009/HKI

320

Phạm Thị Sanh

8A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

320.2009/HKI

321

Hồ Hiền Châu

8A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

321.2009/HKI

322

Nguyễn Thị Diễm

8A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

322.2009/HKI

323

Trần Sơn Duy

8A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

323.2009/HKI

324

Đặng Thị Thu Hương

8A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

324.2009/HKI

325

Lê Thị Lam

8A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

325.2009/HKI

326

Trịnh Thị Ngọc

8A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

326.2009/HKI

327

Lê Văn Phúc

8A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

327.2009/HKI

328

Lê Quỳnh Tiên

8A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

328.2009/HKI

329

Phan Thanh Trường

8A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

329.2009/HKI

330

Nguyễn Thị Thùy Dung

8A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

330.2009/HKI

331

Phan Thị Hà

8A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

331.2009/HKI

332

Hồ Minh Quang

8A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

332.2009/HKI

333

Nguyễn Cao Cường

8A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

333.2009/HKI

334

Trần Thị Lam

8A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

334.2009/HKI

335

Nguyễn Thị Thùy Tiên

8A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

335.2009/HKI

336

Nguyễn Lê Công Tuấn

8A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

336.2009/HKI

337

Nguyễn Thị Đức Hạnh

8A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

337.2009/HKI

338

Nguyễn Đình Luận

8A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

338.2009/HKI

339

Nguyễn Minh Nhật

8A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

339.2009/HKI

340

Huỳnh Thị Thu Thảo

8A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

340.2009/HKI

341

Nguyễn Thị Ngọc Uyên

8A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

341.2009/HKI

342

Huỳnh Nhật Duy

8A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

342.2009/HKI

343

Nguyễn Thị Duyên

8A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

343.2009/HKI

344

Nguyễn Vũ Vân Nhân

8A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

344.2009/HKI

345

Nguyễn Thị Bích Như

8A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

345.2009/HKI

346

Trần Thị Như

8A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

346.2009/HKI

347

Nguyễn Văn Quyết

8A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

347.2009/HKI

348

Huỳnh Thị Thanh Tuyết

8A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

348.2009/HKI

349

Ngô Hoàng Vũ

8A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

349.2009/HKI

350

Bùi Thị Kim Chi

8A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

350.2009/HKI

351

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

8A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

351.2009/HKI

352

Trần Thị Thu Huyền

8A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

352.2009/HKI

353

Nguyễn Vũ Hoàng Lan

8A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

353.2009/HKI

354

Nguyễn Thị Liên

8A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

354.2009/HKI

355

Văn Phú Nhân

8A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

355.2009/HKI

356

Sằn Nảm Cú

8A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

356.2009/HKI

357

Nguyễn Hũu Hạn

8A9

Giỏi

Tốt

Học sinh Giỏi

357.2009/HKI

358

Nguyễn Vũ Huy

8A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

358.2009/HKI

359

Dương Thị Thanh Mai

8A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

359.2009/HKI

360

Trần Vũ Hoài Thương

8A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

360.2009/HKI

361

Cao Thị Hồng Vân

8A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

361.2009/HKI

362

Bùi Thiên Duy

9A1

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

362.2009/HKI

363

Vòng Mỹ Duyên

9A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

363.2009/HKI

364

Nguyễn Văn Đại

9A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

364.2009/HKI

365

Trịnh Xuân Hiền

9A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

365.2009/HKI

366

Huỳnh Thị Thúy Ngân

9A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

366.2009/HKI

367

Đặng Thị Thanh Quyên

9A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

367.2009/HKI

368

Trần Thanh Sơn

9A1

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

368.2009/HKI

369

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

9A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

369.2009/HKI

370

Nguyễn Thị Ngọc Hà

9A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

370.2009/HKI

371

Trần Thị Kiều Loan

9A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

371.2009/HKI

372

Trần Đại Nghĩa

9A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

372.2009/HKI

373

Trương Thị Ngọc Phượng

9A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

373.2009/HKI

374

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

9A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

374.2009/HKI

375

Nguyễn Thị Thu

9A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

375.2009/HKI

376

Trần Thị Trang

9A10

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

376.2009/HKI

377

Nguyễn Văn Hoàng

9A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

377.2009/HKI

378

Phạm Thị Huyền

9A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

378.2009/HKI

379

Võ Thị Bích Huyền

9A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

379.2009/HKI

380

Thái Thị Ngân Kha

9A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

380.2009/HKI

381

Lê Thị Thùy Linh

9A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

381.2009/HKI

382

Nguyễn Công Minh

9A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

382.2009/HKI

383

Võ Thị Kiều Oanh

9A11

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

383.2009/HKI

384

Huỳnh Văn Chi

9A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

384.2009/HKI

385

Phạm Thị Mỹ Diễm

9A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

385.2009/HKI

386

Phạm Thị Ly

9A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

386.2009/HKI

387

Trương Nguyễn Phương Thảo

9A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

387.2009/HKI

388

Trần Anh Trí

9A2

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

388.2009/HKI

389

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

9A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

389.2009/HKI

390

Bùi Thị Kim Liên

9A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

390.2009/HKI

391

Nguyễn Thị Kim Ngọc

9A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

391.2009/HKI

392

Trần Thi Kiều Oanh

9A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

392.2009/HKI

393

Phạm Xuân Tân

9A3

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

393.2009/HKI

394

Đặng Bá Bình

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

394.2009/HKI

395

Nguyễn Thị Hằng

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

395.2009/HKI

396

Trần Thị Thu Hằng

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

396.2009/HKI

397

Phan Văn Mạnh

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

397.2009/HKI

398

Nguyễn Thị Kim Nga

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

398.2009/HKI

399

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

399.2009/HKI

400

Trần Thị Ý Nhi

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

400.2009/HKI

401

Nguyễn Thị Thúy Phương

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

401.2009/HKI

402

Mai Hồng Tạc

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

402.2009/HKI

403

Đỗ Thị Thu Thảo

9A4

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

403.2009/HKI

404

Huỳnh Thị Thảo

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

404.2009/HKI

405

Nguyễn Thị Bích Thảo

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

405.2009/HKI

406

Trương Công Tuấn

9A4

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

406.2009/HKI

407

Tăng Tư Bản

9A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

407.2009/HKI

408

Nguyễn Vĩ Cầm

9A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

408.2009/HKI

409

Trịnh Tiến Đức

9A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

409.2009/HKI

410

Nguyễn Thị Trà My

9A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

410.2009/HKI

411

Nguyễn Đức Thành

9A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

411.2009/HKI

412

Ngô Thị Kiều Vân

9A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

412.2009/HKI

413

Trần Văn Vương

9A5

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

413.2009/HKI

414

Phạm Thị Ánh

9A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

414.2009/HKI

415

Nguyễn Thị Hương

9A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

415.2009/HKI

416

Trần Thị Kim Liên

9A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

416.2009/HKI

417

Nguyễn Anh Phú

9A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

417.2009/HKI

418

Nguyễn Thị Anh Quyến

9A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

418.2009/HKI

419

Đinh Ngọc Thắng

9A6

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

419.2009/HKI

420

Nguyễn Thị Tuyết

9A6

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

420.2009/HKI

421

Nguyễn Lập Xuân

9A6

Khá

Khá

Học sinh Tiên tiến

421.2009/HKI

422

Bùi Thị Kim Ngân

9A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

422.2009/HKI

423

Nguyễn Hoài Sơn

9A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

423.2009/HKI

424

Lê Ngọc Thông

9A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

424.2009/HKI

425

Dương Thị Thùy Trang

9A7

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

425.2009/HKI

426

Nguyễn Văn Luyện

9A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

426.2009/HKI

427

Lê Quang Nam

9A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

427.2009/HKI

428

Dương Thị Phúc

9A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

428.2009/HKI

429

Lê Phạm Kim Thương

9A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

429.2009/HKI

430

Trần Tuấn Trọng

9A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

430.2009/HKI

431

Phạm Thị Thúy Vy

9A8

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

431.2009/HKI

432

Huỳnh Thị Diễm

9A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

432.2009/HKI

433

Nguyễn Thùy Linh

9A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

433.2009/HKI

434

Phạm Thị Kim Oanh

9A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

434.2009/HKI

435

Phạm Đức Quý

9A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

435.2009/HKI

436

Võ Thị Thùy Trang

9A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

436.2009/HKI

437

Lê Thị Tuyết

9A9

Khá

Tốt

Học sinh Tiên tiến

437.2009/HKI

 

1-1 of 1