Nhà Trường‎ > ‎

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA LẠI HÈ 2010

đăng 15:38 6 thg 6, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

PHÒNG GD & ĐT  XUYÊN MỘC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

   Số: 03/TB.THCS                                                         Hòa Hiệp, ngày 28 tháng 5 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra lại hè 2010

 

    Tiếp tục thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010, đồng thời nhằm củng cố kiến thức cho các em học sinh cuối năm học xếp loại hạnh kiểm: đạt từ trung bình trở lên và học lực xếp loại: yếu

Trường THCS Hòa Hiệp thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và tổ chức kiểm tra lại hè 2010 như sau:

1. Đối tượng và thời gian tổ chức ôn tập

- Tất các các học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 cuối năm học 2009-2010 xếp loại hạnh kiểm đạt từ trung bình trở lên và học lực xếp loại yếu.

- Thời gian đăng ký học ôn tập: từ ngày 31/5 đến ngày 12/6/2010.

- Thời gian học ôn tập: Từ ngày 14/6/2010 đến ngày 26/7/2010.

2. Thời gian tổ chức đăng ký môn kiểm tra lại và kiểm tra lại

- Thời gian đăng ký các môn kiểm tra lại: Vào các ngày 19, 20/7/2010

- Thời gian tổ chức các môn kiểm tra lại: Từ ngày 27/7/2010 đến ngày 29/7/2010.

3. Môn đăng ký dự kỳ kiểm tra lại:

Môn bắt buộc: Là các môn có điểm trung bình dưới 3,5

Môn được lựa chọn: Là các môn có điểm trung bình từ 3,5 đến 4,9

Để nắm vững mọi chi tiết và những vấn đề chưa rõ xin đến tại trường THCS Hòa Hiệp./.

 

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                              Võ Phi Long

Comments