Nhà Trường‎ > ‎

Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập kiểm tra lại năm học 2010-2011

đăng 06:45 13 thg 7, 2011 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến   [ đã cập nhật 06:53 13 thg 7, 2011 ]

PHÒNG GD & ĐT  XUYÊN MỘC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

   Số:   03  /TB.THCS                                                        Hòa Hiệp, ngày 2  tháng 7 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức ôn tập, kiểm tra lại hè năm 2011

         

    Trường THCS Hòa Hiệp thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra lại năm học 2011-2012 như sau:

1. Đối tượng:

1.1.  Những học sinh lớp 6, 7, 8 xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ trung bình trở lên nhưng học lực cả năm học xếp loại loại yếu được chọn một số trong các môn học có điểm trung bình cả năm học dưới 5,0 để kiểm tra lại.

1.2 Những học sinh thuộc đối tương 1.1 phải đăng ký môn kiểm tra lại và đăng ký môn học để được ôn tập và hướng dẫn ôn tập để kiểm tra lại.

2. Thời gian đăng ký học ôn:         

Từ ngày 4/7/2011 đến ngày 9/7/2011

3. Thời gian học ôn:

Từ ngày 11/7/2011 đến hết ngày 23/7/2011

4. Thời gian tổ chức kiểm tra lại:

- Vào các ngày 25, 26 tháng 7 năm 2011

- Lịch kiểm tra chi tiết các môn học, học sinh xem thông báo tại nhà trường vào ngày 23/7/2011

5. Địa điểm đăng ký môn kiểm tra lại & học ôn:

Tại phòng văn thư trường THCS Hòa Hiệp.

6. Kết quả kiểm tra lại được công bố vào ngày 29/7/2011

                                                                                     

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                    (Đã ký)

 

Võ Phi Long

 

                                                                       

Comments