Nhà Trường‎ > ‎

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO NHỮNG HỌC SINH CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

đăng 06:54 25 thg 2, 2011 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến   [ đã cập nhật 07:01 25 thg 2, 2011 ]

PHÒNG GIÁO DỤC XUYÊN MỘC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số : 01/TB-THCS                                                        Hòa Hiệp, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức, ôn tập, kiểm tra lại để xét

công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011

 

 

Căn cứ vào Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở được ban hành theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của trường THCS Hòa Hiệp

Căn cứ vào kết quả được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2009-2010

Nay trường THCS Hòa Hiệp thông báo đến toàn thể các bậc phụ huynh và học sinh trường THCS Hòa Hiệp biết một số nội dung sau:

 

1. Đối tượng tham gia học ôn tập và kiểm tra lại

- Những học sinh chưa đậu tốt nghiệp THCS năm học 2009-2010 hoặc năm học trước đó, do xếp loại học lực cuối năm học đạt loại yếu, hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên.

2. Thủ tục, thời gian và địa điểm nộp đơn

- Học sinh phải làm đơn xin học ôn tập, xin dự kỳ ki kiểm tra lại (theo mẫu của nhà trường); nộp đơn tại trường THCS Hòa Hiệp.

- Nhà trường nhận đơn của học sinh từ ngày 28/02/2011 đến ngày 12/3/2011.

3. Thời gian tổ chức dạy ôn tập và tổ chức kiểm tra

 Nhà trường bố trí cho học gửi vào học tại một số lớp 9 học chính khóa buổi sáng, và các lớp học ôn (theo nguyện vọng) vào buổi chiều theo lịch của các lớp học ôn.

Thời gian học từ ngày 07/3/2011 cho đến kết thức năm học 2010-2011.

Trường THCS Hòa Hiệp, rất mong quý phụ huynh và các học sinh thuộc đối tượng trên được biết và đến nộp đơn theo đúng thời gian trên.

                                                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận
-          Lưu văn thư
-          Chuyên trách PC
Comments