Nhà Trường‎ > ‎

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011

đăng 05:15 28 thg 5, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

PHÒNG GD & ĐT  XUYÊN MỘC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

   Số: 02/TB.THCS                                                         Hòa Hiệp, ngày 27 tháng 5 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh lớp 6 năm học 2010-2011

         

    Trường THCS Hòa Hiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2010-2011 như sau:

1. Đối tượng:

1.1.  Những học sinh tiểu học được công nhận “Đã hoàn thành chương trình tiểu học”

1.2. Tuổi:

          - Tuổi từ 11 đến 13 tuổi cư trú tại địa bàn xã Hòa Hiệp

          - Được cao hơn 1 tuổi với học sinh nữ, học sinh từ nước ngoài về.(áp dụng điều 37, chương V, Điều lệ trường trung học, theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT);

          - Được cao hơn 2 tuổi đối với học sinh người dân tộc thiếu số, học sinh ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước (theo điều lệ trường trung học).

2. Hồ sơ dự tuyển:

  - Đơn xin dự tuyển vào trường THCS Hòa Hiệp (theo mẫu của nhà trường)

  - Bản chính học bạ tiểu học, học bạ có xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

  - Bản sao khai sinh hợp lệ (khi nộp hồ sơ kèm theo bản chính để đối chiếu)

3. Thời gian tuyển sinh:         Nhà trường tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 7 năm 2010

4. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Tại trường THCS Hòa Hiệp.

   Mọi vấn đề chưa rõ xin liên hệ tại trường THCS Hòa Hiệp

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                        Võ Phi Long

Comments