Ghost 11.5 trực tiếp từ ổ C không cần CDROM

đăng 08:47 10 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
Ghost 11.5 trực tiếp từ ổ C: không cần CD Boot (Tải về)
Comments