PHỔ CẬP GIÁO DỤC XÃ HÒA HIỆP

 • THÔNG BÁO MỞ LỚP PHỎ CẬP TẠI XÃ HÒA HIỆP NĂM HỌC 2015 - 2016 Ban Chỉ Đạo Phổ Cập                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Xã Hoà Hiệp                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THÔNG BÁO ( V/v mở lớp phổ cập ...
  Được đăng 20:43 4 thg 10, 2015 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP PHỔ CẬP NĂM HỌC 2012 - 2013 Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 –2013 theo chỉ thị của  UBND huyện Xuyên Mộc và Đề án phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi và ...
  Được đăng 01:04 24 thg 8, 2012 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng
 • THÔNG BÁO TRẢ HỌC BẠ VÀ BĂNG TỐT NGHIỆP BT THCS KỲ THI THÁNG 12 NĂM 2011 Trường THCS Hòa Hiệp thông báo đến toàn thể học sinh lớp 9PC năm 2011. Hiện nay nhà trường tiến hành trả Học bạ và Bằng tốt nghiệp BT THCS ...
  Được đăng 18:32 3 thg 2, 2012 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP PHỔ CẬP THCS VÀ THPT NĂM 2012 Ban Chỉ Đạo Phổ Cập                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Xã Hoà Hiệp                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                       THÔNG BÁO ( V/v mở lớp phổ cập ...
  Được đăng 18:22 3 thg 2, 2012 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng
 • Danh sách học sinh đăng ký học lớp 10 phổ cập xã Hòa Hiệp năm học 2009 - 2010   TT HỌ TÊN NĂM SINH CHỔ Ở GHI CHÚ 1 Ma Kim Cúc 25/09/1993 Tổ 1, Phú Lộc   2 Ngô Xuân  Đình 20/04/1992 Tổ 9, Phú ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Thông báo V/v Nhận lại hồ sơ học các lớp Phổ cập những năm trước và năm học 2009 - 2010 Ban tổ chức lớp học phổ cập xã Hòa Hiệp xin thông báo đến toàn thể quý phụ huynh, học sinh đã tham gia các lớp học Phổ cập những ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 6trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

THÔNG BÁO MỞ LỚP PHỎ CẬP TẠI XÃ HÒA HIỆP NĂM HỌC 2015 - 2016

đăng 20:43 4 thg 10, 2015 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng

Ban Chỉ Đạo Phổ Cập                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Xã Hoà Hiệp                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

( V/v mở lớp phổ cập trung học )

         

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 –2016 theo chỉ thị của  UBND huyện Xuyên Mộc và Đề án phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập trung học phổ thông xã Hoà Hiệp Số 01/ĐA – UBND Ngày 09 tháng 08 năm 2008.    

          Nhằm đám ứng nhu cầu học tập của con em xã nhà. Nay ban chỉ đạo phổ cập xã Hoà Hiệp thông báo đến nhân dân trong toàn xã một số việc liên quan đến vấn đề mở lớp phổ cập như sau:

   1.Các lớp học dự kiến mở :

- Từ lớp 6 - 11 ( theo lứa tuổi ).

   2. Địa điểm học :

            - Lớp học sẽ được tổ chức tại trường THCS Hoà Hiệp, các lớp học vào các               buổi tối trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

   3. Ghi danh tại trường THCS Hoà Hiệp , từ ngày 1 tháng 10 năm 2015.

Mọi thắc mắc xin quý phụ huynh và học sinh liên hệ trực tiếp Trường THCS Hoà Hiệp để được giải thích.

                                                               Hoà Hiệp, ngày 30 tháng10  năm 2015

                                                                                TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

                                                                             Phạm Hồng Trường

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP PHỔ CẬP NĂM HỌC 2012 - 2013

đăng 01:04 24 thg 8, 2012 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 –2013 theo chỉ thị của  UBND huyện Xuyên Mộc và Đề án phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập trung học phổ thông xã Hoà Hiệp Số 01/ĐA – UBND Ngày 09 tháng 08 năm 2008.    

          Nhằm đám ứng nhu cầu học tập của con em xã nhà. Nay ban chỉ đạo phổ cập xã Hoà Hiệp thông báo đến nhân dân trong toàn xã một số việc liên quan đến vấn đề mở lớp phổ cập như sau:

   1.Các lớp học dự kiến mở :

- Từ lớp 6 - 9 ( theo lứa tuổi ).

   2. Địa điểm học :

            - Lớp học sẽ được tổ chức tại trường THCS Hoà Hiệp, các lớp học vào các buổi tối trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

   3. Thời gian khai giảng :

            -  Dự tính tháng 9 năm 2012

   4.Ghi danh :

            - Tại trường THCS Hoà Hiệp , từ ngày 24 tháng 8 năm 2012.

Mọi thắc mắc xin quý phụ huynh và học sinh liên hệ trực tiếp Trường THCS Hoà Hiệp để được giải thích.

                                                                Hoà Hiệp, ngày24 tháng 8  năm 2012

                                                               TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP

                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                   Vũ Văn Huân

THÔNG BÁO TRẢ HỌC BẠ VÀ BĂNG TỐT NGHIỆP BT THCS KỲ THI THÁNG 12 NĂM 2011

đăng 18:32 3 thg 2, 2012 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng

Trường THCS Hòa Hiệp thông báo đến toàn thể học sinh lớp 9PC năm 2011. Hiện nay nhà trường tiến hành trả Học bạ và Bằng tốt nghiệp BT THCS kỳ thi tháng 12 năm 2011 vì vậy nhà trường thông báo đế các em đến nhận Học bạ và Bằng tốt nghiệp BT THCS của mình. ( Xin liên hệ Thầy Dũng ĐT : 0983877494 ).

THÔNG BÁO MỞ LỚP PHỔ CẬP THCS VÀ THPT NĂM 2012

đăng 18:22 3 thg 2, 2012 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng

Ban Chỉ Đạo Phổ Cập                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Xã Hoà Hiệp                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                    THÔNG BÁO

( V/v mở lớp phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông )

         

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 –2012 theo chỉ thị của  UBND huyện Xuyên Mộc và Đề án phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập trung học phổ thông xã Hoà Hiệp Số 01/ĐA – UBND Ngày 09 tháng 08 năm 2008.    

          Nhằm đám ứng nhu cầu học tập của con em xã nhà. Nay ban chỉ đạo phổ cập xã Hoà Hiệp thông báo đến nhân dân trong toàn xã một số việc liên quan đến vấn đề mở lớp phổ cập như sau:

   1.Các lớp học dự kiến mở :

- Từ lớp 6 – 10 theo lứa tuổi.

   2. Địa điểm học :

            - Lớp học sẽ được tổ chức tại trường THCS Hoà Hiệp, các lớp học vào các buổi tối trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

   3. Thời gian khai giảng :

            - Cuồi tháng 02/2012

   4.Ghi danh :

            - Tại trường THCS Hoà Hiệp, từ ngày ra thông báo đến hết tháng 02 năm 2012.

Mọi thắc mắc xin quý phụ huynh và học sinh liên hệ trực tiếp Trường THCS Hoà Hiệp để được giải thích.

                                                               Hoà Hiệp, ngày 06 tháng02  năm 2012

                                                          PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP

                                                                                             

 

 

                                                                                   Võ Phi Long

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

Danh sách học sinh đăng ký học lớp 10 phổ cập xã Hòa Hiệp năm học 2009 - 2010

đăng 10:07 10 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

 

TT

HỌ TÊN NĂM SINH CHỔ Ở GHI CHÚ

1

Ma Kim Cúc 25/09/1993 Tổ 1, Phú Lộc  
2 Ngô Xuân  Đình 20/04/1992 Tổ 9, Phú Thọ  
3 Phạm Thị  Dung 25/11/1993 Tổ 6, Phú Vinh  
4 Đặng Văn Giàu 4/7/1990 Tổ 1, Phú Tâm  
5 Nguyễn Thị  Hài 25/12/1991 Tổ 2, Phú Thọ  
6 Nguyễn Văn  Hát 1993 Hòa Hiệp  
7 Nguyễn Thị Khánh Hòa 5/7/1989 Chùa Bảo Quang, Phú Thiện  
8 Nguyễn Thị Hoài 1993 Hòa Hiệp  
9 Phan Thị Hoài 10/9/1994 Tổ 5, Phú Hòa  
10 Trần Mạnh Hùng 10/7/1993 Tổ 4, Phú Hòa  
11 Cao Tiến Huy 26/02/1993 Tổ 10, Phú Hòa  
12 Phạm Thị  Huyền 3/4/1992 Tổ 2, Phú Vinh  
13 Đồng Thanh Kiên 1/2/1983 Phú Thiện  
14 Nguyễn Quốc Lâm 21/06/1993 Tổ 3, Phú Lâm  
15 Nguyễn Hửu Phục 19/12/1992 Tổ 11, Phú Vinh  
16 Nguyễn Thị Phụng 1972 Hòa Hội  
17 Võ Trân Thanh Phương 6/6/1993 Hòa Hiệp  
18 Nguyễn Hồng Quân 21/12/1992 Tổ 10, Phú Thọ  
19 Trần Đức Quyết 1993 Hòa Hiệp  
20 Hoàng Thanh Tâm 24/04/1994 Hòa Hiệp  
21 Lê Nguyễn Ngọc Thạch 10/11/1992 Hòa Hiệp  
22 Hà Văn Thái 1979 Tổ 3, Phú Bình  
23 Hồ Đức Thắng 8/3/1993 Tổ 9, Phú Thọ  
24 Nguyễn Ngọc Thanh 9/5/1976 Tổ 2, Phú Lộc  
25 Hoàng Kim Thành 1993 Hòa Hiệp  
26 Nguyễn Xuân  Thảo 11/6/1992 Hòa Hiệp  
27 Nguyễn Thị Diễm Thu 1993 Hòa Hội  
28 Trần Thị  Thu 10/12/1994 Tổ 4, Phú Lộc  
29 Trần Đình  Thủy 19/01/1987 Hòa Hội  
30 Trương ThịThủy Tiên 20/6/1993 Tổ 3, Phú Bình  
31 Nguyễn Thị Thùy Trang 9/1/1994 Tổ 6, Phú Tâm  
32 Nguyễn Thành Trung 28/12/1993 Tổ 15, Phú Thiện  
33 Nguyễn Anh Tuấn 1/1/1992 Tổ 11, Phú Tâm  
34 Trần Thị  Vi 20/10/1991 Phú Bình  

Thông báo V/v Nhận lại hồ sơ học các lớp Phổ cập những năm trước và năm học 2009 - 2010

đăng 10:04 10 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Ban tổ chức lớp học phổ cập xã Hòa Hiệp xin thông báo đến toàn thể quý phụ huynh, học sinh đã tham gia các lớp học Phổ cập những năm trước đây hoặc có nộp hồ sơ đăng ký học Phổ cập nhưng không tham gia lớp học.

Nhằm để đảm bảo hồ sơ của người học không thất lạc. Vậy ban tổ chức lớp học kính mời quý phụ huynh, học sinh:

Đến tại phòng phổ cập Trường THCS Hòa Hiệp để nhận lại hồ sơ của mình.

Thời gian từ 8 giờ 00 ngày 8 tháng 11 năm 2009 đến hết ngày 8 tháng 01 năm 2010.

    Trân trọng thông báo !!

1-6 of 6