Danh sách học sinh đăng ký học lớp 10 phổ cập xã Hòa Hiệp năm học 2009 - 2010

đăng 10:07 10 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
 

TT

HỌ TÊN NĂM SINH CHỔ Ở GHI CHÚ

1

Ma Kim Cúc 25/09/1993 Tổ 1, Phú Lộc  
2 Ngô Xuân  Đình 20/04/1992 Tổ 9, Phú Thọ  
3 Phạm Thị  Dung 25/11/1993 Tổ 6, Phú Vinh  
4 Đặng Văn Giàu 4/7/1990 Tổ 1, Phú Tâm  
5 Nguyễn Thị  Hài 25/12/1991 Tổ 2, Phú Thọ  
6 Nguyễn Văn  Hát 1993 Hòa Hiệp  
7 Nguyễn Thị Khánh Hòa 5/7/1989 Chùa Bảo Quang, Phú Thiện  
8 Nguyễn Thị Hoài 1993 Hòa Hiệp  
9 Phan Thị Hoài 10/9/1994 Tổ 5, Phú Hòa  
10 Trần Mạnh Hùng 10/7/1993 Tổ 4, Phú Hòa  
11 Cao Tiến Huy 26/02/1993 Tổ 10, Phú Hòa  
12 Phạm Thị  Huyền 3/4/1992 Tổ 2, Phú Vinh  
13 Đồng Thanh Kiên 1/2/1983 Phú Thiện  
14 Nguyễn Quốc Lâm 21/06/1993 Tổ 3, Phú Lâm  
15 Nguyễn Hửu Phục 19/12/1992 Tổ 11, Phú Vinh  
16 Nguyễn Thị Phụng 1972 Hòa Hội  
17 Võ Trân Thanh Phương 6/6/1993 Hòa Hiệp  
18 Nguyễn Hồng Quân 21/12/1992 Tổ 10, Phú Thọ  
19 Trần Đức Quyết 1993 Hòa Hiệp  
20 Hoàng Thanh Tâm 24/04/1994 Hòa Hiệp  
21 Lê Nguyễn Ngọc Thạch 10/11/1992 Hòa Hiệp  
22 Hà Văn Thái 1979 Tổ 3, Phú Bình  
23 Hồ Đức Thắng 8/3/1993 Tổ 9, Phú Thọ  
24 Nguyễn Ngọc Thanh 9/5/1976 Tổ 2, Phú Lộc  
25 Hoàng Kim Thành 1993 Hòa Hiệp  
26 Nguyễn Xuân  Thảo 11/6/1992 Hòa Hiệp  
27 Nguyễn Thị Diễm Thu 1993 Hòa Hội  
28 Trần Thị  Thu 10/12/1994 Tổ 4, Phú Lộc  
29 Trần Đình  Thủy 19/01/1987 Hòa Hội  
30 Trương ThịThủy Tiên 20/6/1993 Tổ 3, Phú Bình  
31 Nguyễn Thị Thùy Trang 9/1/1994 Tổ 6, Phú Tâm  
32 Nguyễn Thành Trung 28/12/1993 Tổ 15, Phú Thiện  
33 Nguyễn Anh Tuấn 1/1/1992 Tổ 11, Phú Tâm  
34 Trần Thị  Vi 20/10/1991 Phú Bình  
Comments