THÔNG BÁO MỞ LỚP PHỔ CẬP NĂM HỌC 2012 - 2013

đăng 01:04 24 thg 8, 2012 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 –2013 theo chỉ thị của  UBND huyện Xuyên Mộc và Đề án phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập trung học phổ thông xã Hoà Hiệp Số 01/ĐA – UBND Ngày 09 tháng 08 năm 2008.    

          Nhằm đám ứng nhu cầu học tập của con em xã nhà. Nay ban chỉ đạo phổ cập xã Hoà Hiệp thông báo đến nhân dân trong toàn xã một số việc liên quan đến vấn đề mở lớp phổ cập như sau:

   1.Các lớp học dự kiến mở :

- Từ lớp 6 - 9 ( theo lứa tuổi ).

   2. Địa điểm học :

            - Lớp học sẽ được tổ chức tại trường THCS Hoà Hiệp, các lớp học vào các buổi tối trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

   3. Thời gian khai giảng :

            -  Dự tính tháng 9 năm 2012

   4.Ghi danh :

            - Tại trường THCS Hoà Hiệp , từ ngày 24 tháng 8 năm 2012.

Mọi thắc mắc xin quý phụ huynh và học sinh liên hệ trực tiếp Trường THCS Hoà Hiệp để được giải thích.

                                                                Hoà Hiệp, ngày24 tháng 8  năm 2012

                                                               TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP

                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                   Vũ Văn Huân

Comments