THÔNG BÁO MỞ LỚP PHỎ CẬP TẠI XÃ HÒA HIỆP NĂM HỌC 2015 - 2016

đăng 20:43 4 thg 10, 2015 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng

Ban Chỉ Đạo Phổ Cập                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Xã Hoà Hiệp                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

( V/v mở lớp phổ cập trung học )

         

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 –2016 theo chỉ thị của  UBND huyện Xuyên Mộc và Đề án phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập trung học phổ thông xã Hoà Hiệp Số 01/ĐA – UBND Ngày 09 tháng 08 năm 2008.    

          Nhằm đám ứng nhu cầu học tập của con em xã nhà. Nay ban chỉ đạo phổ cập xã Hoà Hiệp thông báo đến nhân dân trong toàn xã một số việc liên quan đến vấn đề mở lớp phổ cập như sau:

   1.Các lớp học dự kiến mở :

- Từ lớp 6 - 11 ( theo lứa tuổi ).

   2. Địa điểm học :

            - Lớp học sẽ được tổ chức tại trường THCS Hoà Hiệp, các lớp học vào các               buổi tối trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

   3. Ghi danh tại trường THCS Hoà Hiệp , từ ngày 1 tháng 10 năm 2015.

Mọi thắc mắc xin quý phụ huynh và học sinh liên hệ trực tiếp Trường THCS Hoà Hiệp để được giải thích.

                                                               Hoà Hiệp, ngày 30 tháng10  năm 2015

                                                                                TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

                                                                             Phạm Hồng Trường

 

Comments