SINH - HÓA

 • Kế hoạch tháng 1 -2019
  Được đăng 00:53 4 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 12/2018
  Được đăng 06:04 5 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 11/2018
  Được đăng 17:36 4 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
  Được đăng 00:51 29 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 9-2018
  Được đăng 01:06 1 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 8/2018
  Được đăng 20:17 8 thg 8, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 4-2018
  Được đăng 05:53 30 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 3-2018
  Được đăng 01:15 1 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 2 /2018
  Được đăng 22:49 2 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • kế hoạch tháng 1-2018
  Được đăng 05:40 28 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • kế hoạch hoạt động tháng 12/2017 tổ sinh- hóa
  Được đăng 23:33 13 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2017
  Được đăng 00:52 3 thg 11, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10-2017
  Được đăng 01:56 30 thg 9, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9-2017
  Được đăng 01:54 30 thg 9, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2017
  Được đăng 01:51 30 thg 9, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 5- 2017
  Được đăng 01:14 28 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 4-2017
  Được đăng 20:32 2 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3-2017
  Được đăng 06:02 7 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2- 2017
  Được đăng 05:59 7 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Bài đăng Không có tiêu đề kế hoạch tháng 2 năm 2017
  Được đăng 00:03 10 thg 2, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1- 2017
  Được đăng 04:19 21 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • kế hoạch tháng 8 năm học 2016-2017
  Được đăng 06:15 12 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • kế hoạch tháng 10 năm học 2016-2017
  Được đăng 06:13 12 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • kế hoạch tháng 1năm học 2016-2017
  Được đăng 06:11 12 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • kế hoạch tháng 12 năm học 2016-2017
  Được đăng 06:09 12 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • kế hoạch tháng 11năm học 2016-2017
  Được đăng 06:06 12 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • kế hoạch tháng 9 -2016
  Được đăng 04:43 12 thg 9, 2016 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Bài đăng Không có tiêu đề Kế hoạch tháng 1/2016
  Được đăng 06:13 13 thg 1, 2016 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Bài đăng Không có tiêu đề KẾ HOẠCH TỔ THÁNG 11- 2016
  Được đăng 19:35 2 thg 11, 2015 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 10/2015
  Được đăng 03:37 14 thg 10, 2015 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 8/2015
  Được đăng 18:34 19 thg 9, 2015 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2015
  Được đăng 18:31 19 thg 9, 2015 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • kế hoạch tháng 1 /2014
  Được đăng 00:34 12 thg 1, 2014 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2013    Trường THCS Hoà Hiệp                            KẾ HOẠCH THÁNG 12/2013     Tổ Hoá Sinh I)Nhận xét công tác tháng 11: 1)Ưu điểm : - Dạy đúng phân phối chương trình . - Dạy ...
  Được đăng 00:57 2 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Kế hoạch tháng 11/2013 Trường THCS Hoà Hiệp             KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2013 Tổ : Hoá Sinh                                                    I) NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2013 1)Ưu điểm : - Dạy đúng phân phối chương trình . - Đảm ...
  Được đăng 00:55 2 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • Bài đăng Không có tiêu đề KẾ HOẠCH THÁNG 9-10 
  Được đăng 07:58 17 thg 10, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Viết Viện
 • Bài đăng Không có tiêu đề KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ SINH-HÓA
  Được đăng 07:49 17 thg 10, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Viết Viện
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 /2013   TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP           TỔ : HOÁ SINH                      KẾ HOẠCH THÁNG 8 /2013 I)Nhiệm vụ chung : - GVCN: Ổn định nề nếp và nắm chắc sỉ số HS ở các lớp ...
  Được đăng 00:37 28 thg 8, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 /2013   TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP           TỔ : HOÁ SINH                      KẾ HOẠCH THÁNG 8 /2013 I)Nhiệm vụ chung : - GVCN: Ổn định nề nếp và nắm chắc sỉ số HS ở các lớp ...
  Được đăng 00:30 28 thg 8, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 => 12/2012; 01/2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012-2013
  Được đăng 18:47 4 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên
 • MA TRẬN
  Được đăng 07:36 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Viết Viện
 • CHUYÊN ĐỀ CHUẨN KT MÔN SINH HỌC Qua hai ngày thảo luận chuyên đề bộ môn sinh : Thống nhất trong toàn huyện.- Soạn dạy bám theo chuẩn KT- Giáo án soạn 2 cột- Cấu trúc giáo án ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ Theo chuyên đề của bộ môn sinh học về Việc giảng dạy lớp 6,7,8,9 cần truy cập trên mạng bổ sung hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Công tác chủ nhiệm "Giáo dục HS tích cực" Hiện nay công tác chủ nhiệm là một nhiệm vụ rất khó khăn cho nhiều GVCN. Nhưng làm thế nào để thực sự đạt hiệu quả cao, thì những GV ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 44trong tổng số 44. Xem nội dung khác »

Kế hoạch tháng 1 -2019

đăng 00:53 4 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


Kế hoạch tháng 12/2018

đăng 06:04 5 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


Kế hoạch tháng 11/2018

đăng 17:36 4 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018

đăng 00:51 29 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


Kế hoạch tháng 9-2018

đăng 01:06 1 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


Kế hoạch tháng 8/2018

đăng 20:17 8 thg 8, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


Kế hoạch tháng 4-2018

đăng 05:53 30 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


Kế hoạch tháng 3-2018

đăng 01:15 1 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


Kế hoạch tháng 2 /2018

đăng 22:49 2 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


kế hoạch tháng 1-2018

đăng 05:40 28 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên


1-10 of 45