Sinh - Hóa‎ > ‎

CHUYÊN ĐỀ CHUẨN KT MÔN SINH HỌC

đăng 08:29 29 thg 10, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy
Qua hai ngày thảo luận chuyên đề bộ môn sinh : Thống nhất trong toàn huyện.
- Soạn dạy bám theo chuẩn KT
- Giáo án soạn 2 cột
- Cấu trúc giáo án
I. MUC TIÊU
1. Kiến thức( Mức 1, mức 2, mức 3 )
2. Kĩ năng
3. Thái độ
II. KĨ NĂNG SỐNG
( Thực hiện từ tuần 15 )
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
V.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
* Khám phá
* Kết nối
4.Thực hành vận dụng
5. Hướng dẫn học bài
****************************************************************************************************************
SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ( Bám theo chuẩn KT )
- Đề KT học kì: Hoàn toàn tự luận ( 40% TH - 60% lý thuyết )
- Đề KT 1 tiết hoàn toàn tự luận.
- Đề kiểm tra phải có 1 bài 15' hoàn toàn trắc nghiệm
- Cấu trúc đề
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
2. Kĩ năng
3. Thái độ
II. Ma trận đề
III. Đề ra
IV. Đáp án
Comments