Sinh - Hóa‎ > ‎

Kế hoạch tháng 11/2013

đăng 00:55 2 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên

Trường THCS Hoà Hiệp             KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2013

Tổ : Hoá Sinh                                                   

I) NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2013

1)Ưu điểm : - Dạy đúng phân phối chương trình .

- Đảm bảo ngày giờ công.Thực hiện khá tốt nề nếp dạy và học , ra vào lớp

- Lên kế hoạch giảng dạy đầy đủ , đúng PPCT và kế hoạch trường .

 - Tham gia đầy đủ các buổi  hội họp do nhà trường tổ chức .

- GVCN nhiệt tình , tích cực bám sát lớp , theo dỏi cụ thể . Tham dự chào cờ đầy đủ .

- Hồ sơ giáo án đa số thực hiện  nghiêm túc  .Dự giờ đầy đủ

- Thực hiện dạy 2 chuyên đề thực hành : Hóa , sinh

- Hoàn thành hội giảng đợt 1 : Khá 02, giỏi 06

2) Tồn tại :  - Kết quả các bài kiểm tra  cả 2 môn ở các khối còn thấp .Các nhóm , khối chưa có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng .

- 1 số đ/c khi KT miệng chưa KT sách BT và vở ghi, không nhận xét việc soạn bài , ghi bài của HS  .

- Chưa kiểm tra giáo án đột xuất .Dự giờ thường xuyên chưa góp ý ngay cho Gv dạy để kịp thời chỉnh sữa thiếu sót . - Không nộp đề KT1 tiết sinh 6( Anh )

II) KẾ HOẠCH THÁNG 11:

1) Nhiệm vụ chung :*  Chủ điểm : Thi đua dạy tốt, học tốt, lập thành tích cao chào mừng ngày nhà giáo VN  20/ 11.         - Thực hiện chương trình tuần 12,13 , 14 , 15  .

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn . Cần có sự đầu tư hơn nữa trong soạn giảng, đảm bảo chất lượng . Tiếp tục đổi mới PP dạy học theo chuẩn kiến thức , lồng ghép với nội dung giáo dục kỉ năng sống cho HS.

- Dạy đúng và đầy đủ theo phân phối chương trình. Nếu có tiết chậm , phải có kế hoạch dạy bù kịp thời đầy đủ, không cắt xén , bỏ tiết .

- Đảm bảo ngày giờ công , nề nếp chuyên môn . Thực hiện tốt trang phục theo qui định .Tăng cường kiểm tra miệng trong các tiết học . Kiểm tra 15 phút đúng chương trình quy định .

-  Coi kiểm tra nghiêm túc . Chấm bài kiểm tra công bằng , chính xác,  trả bài đúng thời gian qui định ( Sau 2 tuần kiểm tra phải phát bài cho HS).Bo co K/Q bi KT.

 - Thực hiện nghiêm túc các tiết học thí nghiệm , thực hành . Sử dụng đầy đủ có hiệu quả  ĐDDH hiện có ở phòng thiết bị trong các tiết học ở tất cả các khối lớp.

- Lên kế hoạch  giảng  dạy đúng thời gian quy định ( chậm nhất là thứ 3 hàng tuần ).

- Dự giờ đảm bảo đủ số tiết . Cuối mỗi tiết dự  phải có góp ý xây dựng cụ thể . Cần ghi rõ ràng đầy đủ nội dung các mục theo mẫu quy định  .

- Tiếp tục hội thi GVDG cấp trường.Những GV không có giờ dạy  nên sắp xếp thời gian tham gia dự giờ hội giảng để trao đổi kinh nghiệm . 

 - Tiếp tục thực hiện tốt việc bồi dưỡng HS giỏi văn hóa  .

- Kiểm tra hồ sơ giáo án định kỳ , đột xuất.Dự giờ đột xuất 2 GV .

 -Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo . - Tham gia dự lễ 20/11 đầy đủ .

- Tiếp tục làm ĐDDH có chất lượng để dạy và nộp về phòng thiết bị .

- Đ/c Viện thanh tra toàn diện đ/c Thanh .

* GVCN:  - Phối kết hợp với đoàn đội , ban quản sinh , tăng cường công tác theo dỏi , quản lý tốt nề nếp , giáo dục đạo đức cho HS. Duy trì tốt sỉ số .

2) Biện pháp thực hiện :   -Thường xuyên nhắc nhở động viên nhau hoàn thành tốt  nhiệm vụ.  - Kiểm tra sổ mượn ĐDDH ở phịng thiết bị  .

- Đối chiếu sổ đầu bài và lịch báo giảng với phân phối chương trình để kiểm tra việc thực hiện chương trình của GV.

-Khiển trách , phê bình cụ thể GV thực hiện không tốt. Nếu tái phạm  phải làm bản tự kiểm.

 

3)Kế hoạch cụ thể  tháng 11  (Tuần PPCT: Từ tuần 12 => Tuần 15 )

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Thành phần tham gia

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 12

(từ5/11->10/11)

-Thực hiện các nề nếp dạy và học theo kế hoạch của trường .Dạy đúng theo phân phối chương trình .KT1T S9 .15p S 7,8 .

- Tiếp tục dự giờ hội giảng cấp tổ .

 

 

GV dạy

 

 

 

GV dạyBGK

 

 

 

 

 

Tuần 13

(từ12/11->17/11)

-Thực hiện các nề nếp dạy và học theo kế hoạch của trường .Dạy đúng theo phân phối chương trình .KT1T hóa 8 .15p hóa 9

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15 / 11 .

- Tiếp tục dự giờ hội giảng cấp tổ

.- Dự giờ theo lịch

 

 

 

 

GVdạyBGK

 

 

 

-Cả tổ

 

 

 

Tuần14

(từ19/11->24/11)

-Thực hiện các nề nếp dạy và học theo kế hoạch của trường .Dạy đúng theo phân phối chương trình . KT 15 p sinh 6.

- Kt hồ sơ GA .Bốc thăm hội thi cấp trường .- Họp tổ , sinh hoạt nhóm.CM

- Dự lể 20/11 đầy đủ .

 

 

-GV dạy .

-GV dạy

 

 

GV Sinh 9

-Cả tổ

Tất cả GV

 

 

-Tất cả GV

-Họp tổ từ 13h 30 p.

 

Tuần15

(từ26/11->1/12)

-Thực hiện các nề nếp dạy và học theo kế hoạch của trường .Dạy đúng theo phân phối chương trình .

- Dạy hội thi cấp trường.

- Triển khai đề cương ôn tập HKI cho HS .

  - GV thiếu tiết dạy bù.

- GV nộp đề KT HK I cho TT, TP

 

 

 

 

 

-GVthiếu tiết .

 

 

 

 

-Tất cả GV.

 

 

 

 

 

 

 

-Đăng kí tại tổ, văn thư .

 

 

BGH DUYỆT                                                   Hoà Hiệp ngày  6 tháng 11 năm 2013

                                                         TỔ TRƯỞNG

 

                                                         

 

                                                                                          Nguyễn Thị Thanh Liên

 

 

Comments