Sinh - Hóa‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2013

đăng 00:57 2 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên

 

 Trường THCS Hoà Hiệp                            KẾ HOẠCH THÁNG 12/2013

    Tổ Hoá Sinh

I)Nhận xét công tác tháng 11:

1)Ưu điểm : - Dạy đúng phân phối chương trình .

- Dạy các tiết  thí nghiệm , thực hành khá nghiêm túc , đảm bảo .

- Đảm bảo ngày giờ công.Thực hiện khá tốt nề nếp dạy và học , ra vào lớp

- Lên kế hoạch giảng dạy  khá đầy đủ , đúng PPCT và kế hoạch trường .

- Hồ sơ giáo án đa số thực hiện nghiêm túc , đầy đủ .

-Hoàn thành hội thi .KQ : Giỏi 5( Liên , Viện , Thanh, Bé ,Lê Huyền .)

- Đã thực hiện dạy BDHSG đảm bảo .

2) Tồn tại :

- Một số đ/c chấm bài và báo cáo điểm còn chậm

II)Nhiệm vụ chung :Chủ điểm :  Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam  22 /12.

 1)  Chuyên môn :   - Thực hiện chương trình tuần  16,17 , 18 , 19 .

   - Dạy đúng phân phối  chương trình , không dạy dồn ép hoặc  cắt bỏ tiết . GV dạy  châm theo PPCT phải dạy bù kịp thời đảm bảo đúng , đủ để KT HK 1

-  Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn . Đảm bảo ngày giờ công .

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm .

- Quan tâm đến nề nếp dạy và học , đảm bảo kiến thức cho HS KT HKI

- Lên kế hoạch c nhn đúng thời gian quy định chậm nhất là thứ ba hàng tuần.

- Dự giờ đảm bảo tiêu chuẩn của mỗi GV. .

- Ghi sổ đầu bài nhận xét , xếp loại giờ dạy hợp lý, chính xác , đầy đủ , không tẩy xoá ,sữa chửa. Kiểm tra hồ sơ, giáo án, dự giờ đột xuất , định kỳ .

-  S/H tổ, nhóm chuyên môn  .Chú ý hướng dẩn HS học bài ơn thi  chuẩn  bị tốt cho thi HKI .

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng cho  HS giỏi thi văn hóa khối  9 .

- Đ/c Liên , đ/c Viện nộp đề KT HKI cho đ/c Sinh trong tuần 16 .

- Coi KT HK I nghim tc . Chấm bi chính xc và đảm bảo đng thời gian

- KT chéo và duyệt sổ điểm cá nhân .Nhập điểm vào máy , vào điểm ở sổ điểm lớn  vào học bạ đúng thời gian do trường quy định  , chính xác .

- Đ/c Viện thanh tra toàn diện đ/c Bé . Đ/c Liên thanh tra toàn diện đ/c Hưng .

2)  GVCN:     - Thực hiện tốt  tiết sinh hoạt chủ nhiệm .

- Hoàn thành sổ điểm lớn , nộp báo cáo chính xác , đúng thời gian qui định .

 -Tăng cường giáo dục đạo đức , theo dỏi và xử lý HS vi phạm kịp thời.

-  Duy trì tốt sĩ số HS.

III) Biện pháp thực hiện:

  -Theo dỏi chặt chẻ , động viên , nhắc nhở kịp thời GV thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề  ra.      -  Kiểm tra lịch báo giảng so với phân phối  chương trình và sổ đầu bài.

         

II)Kế hoạch cụ thể   (Từ tuần 16 => Tuần 19 )

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Thành phần tham gia

Đ/ k thực hiện

Tuần 16

(từ2/12->7/12)

-Thực hiện các nề nếp dạy và học theo kế hoạch của trường .Dạy đúng theo phân phối chương trình . Tăng cường KT miệng - Cho HS thiếu bài KT KT bù .

-  Cho HS ghi đề cương Ôn tập HKI .

GV ra đề KT HKI nộp TT .

- Họp tổ ,SH nhóm  (chiều thứ năm)

 

 

 

- GV dạy

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

Tất cả GV

 

 

 

 

 

-Họp từ 13 giờ .

Tuần 17

(từ 9/12->14/12)

-Thực hiện các nề nếp dạy và học theo kế hoạch của trường .Dạy đúng theo phân phối chương trình   .

- GV coi KT theo lịch phân công

- KT chéo sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài .

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15.

- Kiểm tra việc thự hiện chương trình

 

GV dạy.

 

- GV có tên coi KT

GV dạy.

TT,TP

 

 

 

 

-Tất cả GV.

 

-Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

             

Tuần18

(từ16/12->21/12)

-Thực hiện các nề nếp dạy và học theo kế hoạch của trường ..Tiếp tục coi thi HKI   -  KT HKI Sinh ngày thứ tư  . Hóa thứ 6.

 

- GV có tên coi KT

 

-Tất cả GV

 

 

 

.

Tuần 19

(từ123/12->28/12)

-Thực hiện các nề nếp dạy và học theo kế hoạch của trường .

 

-Tất cả GV.

 

-Tất cả GV.

 

 

 

 

 

 

 

BGH DUYỆT                                                                        Hòa Hiệp ngày 03 tháng 12 năm 2013

                                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

                                                               NGUYỄN THỊ THANH LIÊN

 

Comments