Sinh - Hóa‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2013

Ra đề cương cho HS trong tuần 34(chuyên môn) ,ra đề thi HKII theo ma trận ,HÓA 8-9 ra đề tham khảo gửi PGD 22/4/2013,rà soát lại CT,Nếu chậm có kế hoạch dạy bù kịp thời cho HS ,coi ,chấm thi nghiêm túc dúng kế hoạch theo phân công chuyên môn ,GV đăng ký CSTĐ,LĐTT viết bản thành tích cá nhân
Comments