Sinh - Hóa‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 8 /2013

đăng 00:37 28 thg 8, 2013 bởi Tổ trưởng Sinh - Hóa: Nguyễn Thị Thanh Liên

 

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP

          TỔ : HOÁ SINH                      KẾ HOẠCH THÁNG 8 /2013

I)Nhiệm vụ chung :

- GVCN: Ổn định nề nếp và nắm chắc sỉ số HS ở các lớp . Hoàn thành các báo cáo đầu năm theo mẫu .Bám sát lớp và có biện pháp quản lý tốt HS .Xây dựng tốt  nề nếp sinh hoạt 15 phút đầu buổi học . Hướng dẫn ban cán sự lớp thực hiện các loại sổ theo quy định của lớp , trường . Nhắc nhở HS đóng các khoản tiền đầu năm học đầy đủ ,đúng thời gian . Thu trước tiền BHYT.

-Họp tổ chuyên môn để triển khai các yêu cầu của chuyên môn . Thông qua kế hoạch năm học 2013/ 2014 của tổ, của trường. Phương hướng phấn đấu  và biện pháp thực hiện của tổ ,của trường trong năm học 2013– 2014 .

-Thực hiện các loại hồ sơ ,sổ theo mẫu .Chú ý chất lượng của mỗi giáo viên .Có biện pháp dạy và học sao cho đảm bảo đúng hoặc vượt kế hoạch  đã đăng kí  .

-Thường xuyên xem thông tin , thông báo của trường để thực hiện đúng , đầy đủ .

- Thưc hiện tốt sổ kế hoạch giảng dạy ,lên lịch báo giảng đúng thời gian .Thực hiện ghi sổ đầu bài đầy đủ , nhận xét chính xác .

-Mượn ĐDDH để dạy , không dạy chay . Thực hiện nghiêm túc các bài học thí nghiệm thực hành . Phải đăng kí trước 1 tuần với 2 đ/c  ở phòng thiết bị .

-Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách . Soạn giảng có chất lượng ,đúng phân phối chương trình

-Tham dự đầy đủ các buổi hội họp , sinh hoạt tổ và nhóm chuyên môn . Các nhóm sinh hoạt có hiệu quả và đúng qui định . Chú ý thảo luận phương pháp đổi mới và những câu hỏi hoặc bài khó ở mỗi chương  hoặc phần .

II) Kế hoạch cụ thể : (Từ ngày 19 /8 ->  31/8/2013 )    

 

Tuần(ngày, tháng)

Nội dung

Người phụ trách

Thành phần tham gia

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 1

(từ19/8->24/8)

GVCN : Ổn định tổ chức lớp học

-Thực hiện các nề nếp dạy và học theo kế hoạch của trường .Dạy đúng theo phân phối chương trình  tuần 1 .

- Họp tổ chuyên môn thứ năm.

- Nhận  các loại sổ và thực hiện 

- GV CN.

 

- GV dạy

 

Tổ trưởng

 

 

 

 

Tất cả GV.

 

 

 

 

13h30 p

 

Tuần 2

(từ26/8->31/8)

-Thực hiện các nề nếp dạy và học tuần 2 theo kế hoạch của trường .Dạy đúng theo phân phối chương trình .

 

 

Tất cả GV

 

 

 

-Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

BGH DUYỆT                                      Hoà Hiệp ngày  18 tháng 08 năm 2013

                                         TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                       Nguyễn Thị Thanh Liên

 

 

 

Comments