Sinh - Hóa‎ > ‎

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

đăng 06:16 31 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
Theo chuyên đề của bộ môn sinh học về Việc giảng dạy lớp 6,7,8,9 cần truy cập trên mạng bổ sung hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ hợp lí vào các tiết dạy. Nhất là các tiết Xem băng hình ở SH 7.
Trích theo văn bản của đống chí tổ trưởng bộ môn sinh huyện:
- GV cần sự dụng công nghệ thông tin hiện có, thí nghiệm ảo, hình ảnh động, đoạn phim, tư liệu...  vào các tiết dạy.
Slide 7
Ví dụ :  Sinh học 6
    Tiết 10,11 - Sự hút nước và muối khoáng của rễ
  Tiết 17. -  Vận chuyển các chất trong thân
             Tiết  23, 24 –  Quang hợp
             Tiết  26 –  Cây có hô hấp không?...
Slide 8
Sinh học 8. .
              Tiết 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
              Tiết 17: Tim và mạch máu
              Tiết 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch …
Sinh học 9. 
              Tiết  9:  Nguyên phân  
              Tiết 10:  Giảm phân 
              Tiết 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng…
- Chỉ xem hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ...  là phương tiện, ....Không tuỳ tiện đem nhiều hình ảnh sẽ mang tính trình chiếu.
* Kiến nghị của tổ bộ môn
Slide 11
- Bổ sung thêm một số máy có nối mạng Internet, phòng học dành riêng cho bài giảng có sử dụng CNTT, trong phòng dạy phải trang bị sẵn máy vi tính, phông chiếu,…
-Tổ bộ môn công nghệ thông tin mở các lớp tập huấn về phương pháp ứng dụng CNTT vào soạn giảng cho từng bộ môn và họp tổ bộ môn.

Comments