Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2012

đăng 17:57 29 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời.

Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương, trả bài cần thực hiện nghiêm túc.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). Thực hiện nghiêm túc PPCT mới có giảm tải. Tập huấn công tác GVCN. Đăng kí và thực hiện hội giảng, hội thi. Họp tổ nhóm chuyên môn; xếp loại thi đua tháng 10.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

Phụ trách

L / lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần

VII

1/10

6/10

Đăng kí hội giảng, hội thi. Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách. Dự hội nghị CBCCVC. Họp tổ nhóm chuyên môn.

Thực hiện hội giảng, hội thi.

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

Sân

trường

 

 

Tuần

VIII

8/10

13/10

Thực hiện kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Thực hiện hội giảng, hội thi.

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

S/ trường

Phòng họp

 

Tuần

IX

15/10

20/10

Thực hiện kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện hội giảng, hội thi.

KT 1 Tiết.

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

Sân

trường

 

 

Tuần

X

22/10

27/10

Thực hiện  kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện hội giảng, hội thi.

KT 1 Tiết.

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

S/ trường

Phòng họp

 

Tuần

XI

29/10

3/1I

Thực hiện kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện hội giảng, hội thi. KT 1 Tiết.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

S/ trường

Phòng họp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                                        Hòa Hiệp 1 / 10 / 2012

                                                                                                                   Tổ trưởng

 

 

                                                                                                               Trần Ngọc Bính

Comments