Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2016

đăng 06:31, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng cấp trường. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bả;o vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Họp tổ chuyên môn; Dạy bù các lớp chậm chương trình. Xếp loại thi đua tháng 10.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 7

3/10

8/10

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

 

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

H/trường

 

Tuần 8

10/10

15/10

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Ra đề KT 1 tiết

Họp tổ nhóm chuyên môn

;GV

 

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

 

Tuần 9

17/10

22/10

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện hội giảng, hội thi.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 10

24/10

29/10

T/hiện kế hoạch của tổ  trường. Họp tổ nhóm c/ môn

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện hội giảng, hội thi.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

P/họp

Trên lớp

 

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                 Hòa Hiệp 2/10/ 2016

                                                                                            Tổ trưởng

 

                                                                                        Trần Ngọc Bính

 

Comments