Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2011

đăng 08:32 30 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

 Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11

                                                                   Năm học : 2011 – 2012                                

I / Nhận xét hoạt động thời gian qua:

1 / Ưu điểm.

 Đa số GV thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tổ và nhà trường; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghỉ phép hợp lệ; thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án; dự giờ theo kế hoạch của tổ; tham dự đầy đủ các tiết chào cờ và các cuộc họp.

2 / Tồn tại.

Một số GV đăng ký hội giảng chưa kịp thời; thống kê điểm 15 phút; đề kiểm tra 1 tiết còn chậm; điểm kiểm tra miệng của 1 số lớp còn ít; thực hiện thời gian ra vào lớp của một số GV chưa đảm bảo.

II / Kế hoạch chung:                                                                          

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời;

Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, không ra khỏi lớp sớm, vào lớp muộn, nghỉ phép hợp lệ.;- Tham gia đầy đủ các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút, SH lớp, họp GB GVCN, hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn - Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án; Đăng ký hội giảng; BGK dự giờ; Nhận xét xếp loại; Dự giờ theo kế hoạch tổ, có nhận xét, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.

- Kiểm tra hồ sơ GV theo định kì; Họp tổ nhóm chuyên môn; Xếp loại thi đua tháng 11/2010; Báo cáo sĩ số lớp và tình hình hoạt động của tổ chuyên môn. Kiểm tra 1 tiết Sử - GDCD. Tham dự lễ 20/11.

III / Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

  L/lượng 

 T / gia

 C/ tác

   viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

   12

31/10

5/11

Dự lễ chào cờ.

S/giảng,làm h.sơ, sổ sách.

Kiểm tra 1 tiết Sử 8.

 

-T/trưởng

- Tổ phó.

- GV

- GV

trong tổ

 

- BGH

- Văn thư

-Trên lớp

-S/trường

- P / họp

 

Tuần

  13

 7/11

12/11

Dự lễ chào cờ. Họp tổ nhóm chuyên môn.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Báo cáo sĩ số lớp CN, hoạt động cm tổ.

-T/trưởng

-Tổ phó

- GV

- GV

trong tổ

- BGH

- Văn thư

-Trên lớp

-S/trường

- P / họp

 

Tuần

  14

14/11

19/11

Dự lễ chào cờ. Dự lễ 20/11.

Báo cáo sĩ số lớp CN; h/động tổ

Dự giờ theo k/hoạch tổ.

Soạn giảng; Kiểm tra hồ sơ GV.

-T/trưởng

- Tổ phó

- GV

- GV

trong tổ

BGH

Văn thư

-Trên lớp

- P/ họp.

-S/trường

 

 

Tuần

  15

21/11

26/11

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Dự lễ chào cờ.

Bốc thăm các tiết hội thi.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

-T/trưởng

-T/ phó.

- GV

- GV

trong tổ

-BGH

-Văn thư

-Trên lớp

- P/ họp.

-S/trường

 

Tuần

  16

28/11

3/12

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Dự lễ chào cờ.

Thực hiện hội thi GV dạy giỏi.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

-T/trưởng

-T/ phó.

- GV

- GV

trong tổ

-BGH

-Văn thư

-Trên lớp

- P/ họp.

-S/trường

 

III / Biện pháp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định của ngành.

- Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.-Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.- Tuyên dương các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Duyệt của BGH                                                                                       Hòa Hiệp 1 / 11 / 2011

                                                                                                                                  Tổ trưởng          

 

 

                 Trần Ngọc Bính

 

Comments