Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

đăng 09:41 8 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

 Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

                                                                   Năm học : 2011 – 2012                            

I / Nhận xét hoạt động thời gian qua:

1 / Ưu điểm.       

 Đa số GV thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tổ và nhà trường; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án; dự giờ theo kế hoạch của tổ; tham dự đầy đủ các tiết chào cờ và các cuộc họp.

2 / Tồn tại.

Một số GV thực hiện hội giảng chưa kịp thời; thống kê điểm 15 phút; đề kiểm tra HKI còn chậm; điểm kiểm tra miệng của 1 số lớp chưa đủ; thực hiện thời gian ra vào lớp của một số GV chưa đảm bảo.

II / Kế hoạch chung:                                                                       

- Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, không ra khỏi lớp sớm, vào lớp muộn, nghỉ phép hợp lệ.;- Tham gia đầy đủ các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút, SH lớp, họp GB GVCN, hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn - Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án; Dự giờ theo kế hoạch tổ, có nhận xét, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.- Kiểm tra hồ sơ GV theo định kì; Họp tổ nhóm chuyên môn; Xếp loại thi đua tháng 12/2010; Báo cáo sĩ số lớp và tình hình hoạt động của tổ chuyên môn. Giới hạn chương trình ôn tập; dạy bù các tiết, lớp còn chậm chưng trình; coi kiểm tra HK I theo lịch nhà trường; chấm bài vào điểm; đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục HS. Vào học bạ.

III / Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

  L/lượng 

 T / gia

 C/ tác

   viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

   17

5/12

10/12

Dự lễ chào cờ.

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Kiểm tra các môn trường ra đề

-T/trưởng

- Tổ phó.

- GV

- GV

trong tổ

 

- BGH

- Văn thư

-Trên lớp

-S/trường

- P / họp

 

Tuần

  18

12/12

17/12

Dự lễ chào cờ. Báo cáo sĩ số lớp.CN

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Kiểm tra các môn trường ra đề

Kiểm tra hồ sơ GV. Báo cáo HĐ tổ CM.

-T/trưởng

-Tổ phó

- GV

- GV

trong tổ

- BGH

- Văn thư

-Trên lớp

-S/trường

- P / họp

 

Tuần

  19

19/12

24/12

Dự lễ chào cờ. Dạy bù các lớp chậm CT.

Báo cáo sĩ số lớp CN.

Soạn giảng; Kiểm tra hồ sơ GV.

Kiểm tra các môn phòng ra đề

-T/trưởng

- Tổ phó

- GV

- GV

trong tổ

BGH

Văn thư

-Trên lớp

- P/ họp.

-S/trường

 

 

Tuần

  20

26/12

31/12

Dự lễ chào cờ

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

Vào điểm sổ điểm lớn và học bạ.

-T/trưởng

-T/ phó.

- GV

- GV

trong tổ

-BGH

-Văn thư

-Trên lớp

- P/ họp.

-S/trường

 

III / Biện pháp thực hiện.

- Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.- Tuyên dương các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Duyệt của BGH                                                                                  Hòa Hiệp 4 / 12 / 2011

                                                                                                                              Tổ trưởng            

 

 

 

                     Trần Ngọc Bính

Comments