Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOACH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016

đăng 02:55, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc BínhTrường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016

I. Kế hoạch chung:           

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, chấm trả bài vào điểm, thống kê điểm; đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng cấp trường. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Họp tổ chuyên môn;

Dạy bù các lớp chậm chương trình. Tham gia hội thi GVDG Huyện.

Xếp loại thi đua tháng 1. Nghỉ tết Nguyên Đán.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần21

4/1

9/1

T/hiện k/hoạch của tổ và trường

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

.

GV

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

H/trường

 

Tuần22

11/1

16/1

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Thi HK I.

GV

 

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

Trên lớp

 

Tuần23

18/1

23/1

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thi HK I.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần24

25/1

30/1

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện chấm bài, vào điểm.

Họp tổ nhóm chuyên môn

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

P/họp

Trên lớp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                 Hòa Hiệp 4 / 1 / 2016

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                    Trần Ngọc Bính

 

                                                                                                              

Comments