Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2017

đăng 07:40 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính


Trường THCS Hòa hiệp              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

Tổ: Sử - GD                                  Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Họp tổ chuyên môn;

Dạy bù các lớp chậm chương trình. Kiểm tra hồ sơ GV, Xếp loại thi đua tháng 1

Thực hiện chế độ nghỉ tết Nguyên Đán.

II. Kế hoạch cụ thể.

  Thời

  gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần20

2/1

7/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Nghỉ bù tết dương lịch.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Kiểm tra hồ sơ GV

GV

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

H/trường

 

Tuần 21

9/1

14/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 22

16/1

21/1

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Họp tổ nhóm chuyên môn.

Thực hiện nghỉ tết Nguyên Đán

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

 

Trên lớp

 

 

III. Biện pháp thực hiện

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn. Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                Hòa Hiệp 2/1/ 2017

                                                               Tổ trưởng

 

 

                                                              Trần Ngọc Bính

Comments