Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2010

đăng 21:30 14 thg 12, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

 Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

                                                                   Năm học : 2010 – 2011                           

I / Nhận xét hoạt động thời gian qua:

1 / Ưu điểm.       

 Đa số GV thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tổ và nhà trường; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án; dự giờ theo kế hoạch của tổ; tham dự đầy đủ các tiết chào cờ và các cuộc họp.

2 / Tồn tại.

Một số GV thực hiện hội giảng chưa kịp thời; thống kê điểm 15 phút; đề kiểm tra HKI còn chậm; điểm kiểm tra miệng của 1 số lớp chưa đủ; thực hiện thời gian ra vào lớp của một số GV chưa đảm bảo.

II / Kế hoạch chung:                                                                      

- Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, không ra khỏi lớp sớm, vào lớp muộn, nghỉ phép hợp lệ.;- Tham gia đầy đủ các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút, SH lớp, họp GB GVCN, hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn - Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án; Dự giờ theo kế hoạch tổ, có nhận xét, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.- Kiểm tra hồ sơ GV theo định kì; Họp tổ nhóm chuyên môn; Xếp loại thi đua tháng 12/2010; Báo cáo sĩ số lớp và tình hình hoạt động của tổ chuyên môn. Giới hạn chương trình ôn tập; dạy bù các tiết, lớp còn chậm chưng trình; coi kiểm tra HK I theo lịch nhà trường; chấm bài vào điểm; đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục HS. Vào học bạ.

III / Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

  L/lượng 

 T / gia

 C/ tác

   viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

   13

1/11

6/11

Dự lễ chào cờ.

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

 

-T/trưởng

- Tổ phó.

- GV

- GV

trong tổ

 

- BGH

- Văn thư

-Trên lớp

-S/trường

- P / họp

 

Tuần

  14

 8/11

13/11

Dự lễ chào cờ. Họp tổ nhóm chuyên môn. Coi kiểm tra HK I.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Báo cáo sĩ số lớp CN, hoạt động cm tổ.

-T/trưởng

-Tổ phó

- GV

- GV

trong tổ

- BGH

- Văn thư

-Trên lớp

-S/trường

- P / họp

 

Tuần

  15

15/11

20/11

Dự lễ chào cờ. Dự lễ 20/11.

Báo cáo sĩ số lớp CN; h/động tổ

Soạn giảng; Kiểm tra hồ sơ GV.

Coi kiểm tra HK I.

-T/trưởng

- Tổ phó

- GV

- GV

trong tổ

BGH

Văn thư

-Trên lớp

- P/ họp.

-S/trường

 

 

Tuần

  16

22/11

27/11

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Dự lễ chào cờ.

Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

Vào điểm sổ điểm lớn và học bạ.

-T/trưởng

-T/ phó.

- GV

- GV

trong tổ

-BGH

-Văn thư

-Trên lớp

- P/ họp.

-S/trường

 

III / Biện pháp thực hiện.

- Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.--Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.- Tuyên dương các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Duyệt của BGH                                                                                         Hòa Hiệp 1 / 12 / 2010

                                                                                                                                    Tổ trưởng      

 

 

                     Trần Ngọc Bính

 

 

 

Comments