Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2014

đăng 10:21 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Thực hiện nghiêm thúc các tiết chào cờ; sinh hoạt 15’ đầu giờ; sinh hoạt lớp; họp giao ban GVCN; hội đồng; tổ chuyên môn. Nhận các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của ngành.

Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tính hệ thống, làm rõ trọng tâm, liên hệ thực tế.

Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học; giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học.

Trình bày bảng hợp lý. Không soạn gộp. Thực hiện kiểm tra 15’; 1 tiết. HK I

Thực hiện nghiêm túc PPCT mới có giảm tải. Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. thống kê chất lượng bộ môn.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra bài cũ đầy đủ, kịp thời. Họp tổ chuyên môn

II. Kế hoạch cụ thể:

Thời

gian

             Nội dung

Người

Phụ trách

L/lượng

Tham gia

Cộng tác

   viên

   Đ/kiện

Tham gia

Ghi

chú

Tuần 16

1.12

6.12

Thực hiện kế hoạch của tổ, trường

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

 

GViên

TT, TP

 

Giáo

viên

 

BGH

 

Trên lớp

P/ họp

 

Tuần 17

8.12

13.12

Thực hiện kế hoạch của tổ, trường

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ chuyên môn

 

GViên

TT, TP

 

Giáo

viên

 

BGH

 

Trên lớp

P/ họp

 

Tuần 18

15.12

20.12

Thực hiện kế hoạch của tổ, trường

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thống kê chất lượng bộ môn

Kiểm tra HK I.

 

GViên

TT, TP

 

Giáo

viên

 

BGH

 

Trên lớp

P/ họp

 

Tuần 19

22.12

27.12

Thực hiện kế hoạch của tổ, trường

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ chuyên môn

 

GViên

TT, TP

 

Giáo

viên

 

BGH

 

Trên lớp

P/ họp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ các GV còn hạn chế về chuên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra , đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ; xử lí kịp thời các GV không thực hiện nhiệm vụ.

                                                                                                               Hòa Hiệp 1. 12. 2014

                                                                                                                      Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                                                  Trần Ngọc Bính

 

 

Comments