Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2013

đăng 11:37 11 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương, trả bài cần thực hiện nghiêm túc. Kiểm tra 1 tiết GDCD, Sử. Coi kiểm tra theo lịch nhà trường. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Đăng kí và thực hiện hội thi, hội giảng cấp trường. Tham gia sinh hoạt lễ 8/3 và trại 26/3.

Thực hiện chuyên đề GDCD. Thực hiện nghiêm túc PPCT mới có giảm tải.. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV định kì. Họp tổ nhóm chuyên môn; Xếp loại thi đua tháng 3.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

Phụ trách

L / lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần

XXVII

4/3

9/3

Thực hiện  kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm CM. Hội thi GVDG..

Thống kê chất lượng bộ môn

Tham dự lễ 8/3

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

Sân

trường

 

 

Tuần

XXVIII

11/3

16/3

Thực hiện kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Kiểm tra hồ sơ định kì.

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

Sân

trường

 

 

Tuần

XXIX

18/3

23/3

Thực hiện kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Coi kiểm tra chung.

 Thực hiện hội giảng.

Thống kê chất lượng bộ môn

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

Sân

trường

 

 

Tuần

XXX

25/3

30/3

Thực hiện  kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tham gia cắm trại 26/3

Thực hiện hội giảng.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

Xếp loại thi đua tháng 3

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

S/ trường

Phòng họp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                                        Hòa Hiệp 4 / 3 / 2013

                                                                                                                   Tổ trưởng

 

 

                                                                                                               Trần Ngọc Bính

 

 

Comments