Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2017

đăng 07:53 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. thực hiện kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thống kê điểm các bài kiểm tra. Thực hiện hội giảng hội thi GVDG đợt II. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Tham gia sinh hoạt 8/3 và cùng nhà trường tổ chức cắm trại 26/3. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 3.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 26

27/2

4/3

T/hiện kế hoạch của tổ và trường. Sinh hoạt 8/3.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 27

6/3

11/3

T/hiện kế hoạch của tổ và trường. KT 1 tiết

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

P/họp

 

 

Tuần 28

13/3

18/3

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 29

20/3

25/3

T/hiện kế hoạch của tổ  trường. Cắm trại 26/3.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

 

Trên lớp

 

 

 

Tuần 30

27/3

1/4

T/hiện kế hoạch của tổ  trường. Họp tổ nhóm c/ môn

KT 1 tiết

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

P/họp

Trên lớp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 27/3/ 2017

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

Comments