Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 / 2012

đăng 07:54 5 thg 5, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   

 Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc   

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Năm học : 2011 – 2012                                  

I / Nhận xét hoạt động thời gian qua:

1 / Ưu điểm.

 Đa số GV thực hiện nghiêm túc mọi kế hoạch của tổ và của nhà trường; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghỉ phép hợp lệ; thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án; dự giờ theo kế hoạch của tổ; tham dự đầy đủ các cuộc họp; Thực hiện nghiêm túc công tác

2 / Tồn tại.

Một số GV thực hiện chế độ thông tin báo cáo còn chậm; sổ kế hoạch giảng dạy thực hiện chưa đầy đủ; thực hiện thời gian ra vào lớp của một số GV chưa đảm bảo. Thực hiện đề kiểm tra chưa đảm bảo. G/án còn nhầm đôi chỗ.

II / Kế hoạch chung:                                                                          

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, nghỉ phép hợp lệ.; Tham gia đầy đủ, kịp thời các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút, sinh hoạt lớp, họp giao ban CN, hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường; thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng, có lồng ghép thư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục kĩ năng sống cho HS. Nộp các loại báo cáo.

- Kiểm tra hồ sơ GV theo định kì; Kiểm tra lại việc sử dụng ĐDDH theo PPCT mới; Họp tổ nhóm chuyên môn; Xếp loại thi đua tháng 5/2012; Báo cáo sĩ số lớp và tình hình hoạt động của tổ chuyên môn.

Xét hạnh kiểm HS, Duyệt sổ điểm lớn. họp thi đua. Vào điểm sổ điểm lớn và học bạ.

Họp hội đồng cuối năm; Dự lễ tổng kết năm học.

III / Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

    Người

P / trách

  L/lượng 

 tham gia

  C/ tác

   viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

36

30/4

5/5

Dự lễ chào cờ.

Họp giao ban GVCN.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Coi kiểm tra HKII

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

 

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

Sân trường

- Phòng

họp

 

Tuần

37

7/5

12/5

Dự lễ chào cờ;

Coi kiểm tra HKII.

Xét hạnh kiểm HS.

 

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

Sân trường

- Phòng

họp

 

Tuần

38

14/5

19/5

Báo cáo hoạt động c/môn tháng 5.

Duyệt sổ điểm lớn.

B/cáo sĩ số HS lớp CN

Vào điểm sổ điểm lớn và học bạ.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

Tuần

39

21/5

26/5

 

Họp hội đồng cuối năm.

Dự lễ tổng kết năm học.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

III / Biện pháp thực hiện.                                                                                                                         

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định của ngành.

- Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.-Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.- Tuyên dương kịp thời, các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Duyệt của BGH                                                                                                 Hòa Hiệp: 30 / 4 / 2012

                                                                                                                                        Tổ trưởng    

 

 

Comments